Младежка хорова капела към Националното музикално училище „Любомир Пипков” има над 50 годишна творческа дейност, свързана с името на Лилия Гюлева и още много изявени музикални педагози.Национално Музикално Училище Любомир Пипков


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО