Управителен съвет:

Председател: проф. Милена Моллова

доц. д-р Георги Арнаудов

Амалия Николова

Анелия Лилкова

Албена Танева

 

 
Управителен съвет:


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО