Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по Обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Национално музикално училище "Любомир Пипков" удължава първоначалния срок за получаване на оферти по Обява за обществена поръчка. Име на поръчката:  "Комплексно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на Национално музикално училище "Любомир Пипков", гр. София.

pdfpdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО