Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по Обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОП

pdfpdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО