Публична покана

Национално музикално училище „Любомир Пипков”, с административен адрес в гр. София, ул. "Оборище" № 17, тел.: 02/9430003, факс: 02/8463338, интернет адрес: www.nmu-bg.org, e-mail: nmupipkov@abv.bg на основание чл.101а – чл.101б, във връзка с чл. 14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на Ремонтни дейности в корпусите (стар и нов) от учебната сграда на НМУ „Любомир Пипков”, гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания.

pdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdfpdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО