Договор за възлагане на обществена поръчка чрез обява
Договор за възлагане на обществена поръчка чрез обява. Предмет на поръчката: „Частичен ремонт на Национално музикално училище „Любомир Пипков”, по  проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.Протокол от заседанието на комисията за оценка и класиране на подадените оферти по обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Протокол от заседанието на комисията за оценка и класиране на подадените оферти по обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОПУдължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по Обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Национално музикално училище "Любомир Пипков" удължава първоначалния срок за получаване на оферти по Обява за обществена поръчка. Предмет на поръчката: „Частичен ремонт на Национално музикално училище „Любомир Пипков”, по  проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.
Обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Национално музикално училище "Любомир Пипков" обявява обществена поръчка чрез обява. Предмет на поръчката: „Частичен ремонт на Национално музикално училище „Любомир Пипков”, по  проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.

Образци на документите можете да изтеглите от следния линк /ползвайте WinRAR/:

https://drive.google.com/open?id=1gVR2SEXy0fj0zhscm2n71iVWm7hzZ_gQ
Обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОП - ОТТЕГЛЕНА ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

Национално музикално училище "Любомир Пипков" обявява обществена поръчка чрез обява. Предмет на поръчката: „Частичен ремонт на Национално музикално училище „Любомир Пипков”, по  проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.

Образци на документите можете да изтеглите от следния линк /ползвайте WinRAR/:

https://drive.google.com/open?id=1cziDnCek4A4gCkDF1WIlKLvReRI_4hUf
Договор за възлагане на обществена поръчка чрез обява
Договор за възлагане на обществена поръчка чрез обява. Име на поръчката:  "Комплексно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на Национално музикално училище "Любомир Пипков" гр. София. и общежитие "Млад виртуоз".Протокол от заседанието на комисията за оценка и класиране на подадените оферти по обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Протокол от заседанието на комисията за оценка и класиране на подадените оферти по обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОПОбява заобществена поръчка на стойност по Чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Национално музикално училище "Любомир Пипков" обявява обществена поръчка чрез обява. Име на поръчката:  "Комплексно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на Национално музикално училище "Любомир Пипков" гр. София. и общежитие "Млад виртуоз". Образци на документите можете да изтеглите от следния линк: https://drive.google.com/open?id=1EtgV4WWCyZoVb7-Px2mnfcajqZEP23GfДоговор за възлагане на обществена поръчка за ремонт
Договор и приложения за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на Национално музикално училище "Любомир Пипков" - София.Протокол от заседанието на комисията за оценка и класиране на подадените оферти по обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Протокол от заседанието на комисията за оценка и класиране на подадените оферти по обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Национално музикално училище "Любомир Пипков" обявява обществена поръчка чрез обява. Предмет на поръчката: Ремонт на Национално музикално училище "Любомир Пипков" - София

Образци на документите можете да изтеглите от следния линк /ползвайте WinRAR/:

https://drive.google.com/file/d/1Ao_Nd57wKbcjrQAbJftOd06DwIZNRVEt/view?usp=sharing
Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги
Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Комплексно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на Национално музикално училище "Любомир Пипков", гр.София"Протокол от заседанието на комисията за оценка и класиране на подадените оферти по обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Протокол от заседанието на комисията за оценка и класиране на подадените оферти по обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОПУдължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по Обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Национално музикално училище "Любомир Пипков" удължава първоначалния срок за получаване на оферти по Обява за обществена поръчка. Име на поръчката:  "Комплексно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на Национално музикално училище "Любомир Пипков", гр. София.Обява за обществена поръчка на стойност по Чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Национално музикално училище "Любомир Пипков" обявява обществена поръчка чрез обява. Име на поръчката:  "Комплексно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на Национално музикално училище "Любомир Пипков", гр. София.


Публична покана - Решение

Решение на Комисията, назначена със Заповед №III-122/06.10.2014г. на Директора на НМУ "Любомир Пипков", за избор на Изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Ремонтни дейности в корпусите (стари и нов) от учебната сграда на НМУ "Любомир Пипков" гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания".
Публична покана - Протокол № 3
Протокол № 3 от заседанието на Комисия, назначена със Заповед №III-122/06.10.2014г. на Директора на НМУ "Любомир Пипков", за избор на Изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Ремонтни дейности в корпусите (стари и нов) от учебната сграда на НМУ "Любомир Пипков" гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания".Публична покана - Протокол № 2

Протокол № 2 от заседанието на Комисия, назначена със Заповед №III-122/06.10.2014г. на Директора на НМУ "Любомир Пипков", за избор на Изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Ремонтни дейности в корпусите (стари и нов) от учебната сграда на НМУ "Любомир Пипков" гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания".
Публична покана - Протокол № 1

Протокол № 1 от заседанието на Комисия, назначена със Заповед №III-122/06.10.2014г. на Директора на НМУ "Любомир Пипков", за избор на Изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Ремонтни дейности в корпусите (стари и нов) от учебната сграда на НМУ "Любомир Пипков" гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания".
Публична покана
Национално музикално училище „Любомир Пипков” отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на Ремонтни дейности в корпусите (стар и нов) от учебната сграда на НМУ „Любомир Пипков”, гр. София и на терена за провеждане на спортни занимания.

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


> ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО