Класация на новоприетите за VIII клас ученици и издържалите приравнителни изпити за учебната 2020/2021г.
Записването на новоприетите за VIII клас ученици и издържалите приравнителни изпити за учебната 2020/2021г. ще се извършва на място в НМУ ”Лбомир Пипков” в работните дни в периода 02 юли - 08 юли от 9.30 до 17.00 ч.

Необходими документи:

- Заявление съгласно приложение № 3 към Наредба № 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата; (попълва се на място)

- Оригинал на следните документи:

1. Акт за раждане на ученика (за сверяване на място на данните за ученика);

2. Лична карта на родител или на лице, представляващо ученика, на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа за кандидата (за сверяване на място);

3. Оригинал на удостоверение за завършен VIII клас/клас, който ученикът приравнява;

4. Оригинал на медицинско свидетелство съгласно изискванията, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 6 на Наредба № 2 (изпратеното по E-mail за кандидатстване).
Класация на новоприетите за V клас ученици за учебната 2020/2021г.
Записването на новоприетите за V клас ученици за учебната 2020/2021г. ще се извършва на място в НМУ ”Лбомир Пипков” в работните дни в периода 25 юни - 01 юли от 9.30 до 17.00 ч.

Необходими документи:

- Заявление съгласно приложение № 3 към Наредба № 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата; (попълва се на място)

- Оригинал на следните документи:

1. Акт за раждане на ученика (за сверяване на място на данните за ученика);

2. Лична карта на родител или на лице, представляващо ученика, на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа за кандидата (за сверяване на място);

3. Оригинал на удостоверение за завършен IV клас;

4. Оригинал на медицинско свидетелство съгласно изискванията, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 6 на Наредба № 2 (изпратеното по E-mail за кандидатстване).
Класация на новоприетите за I клас ученици за учебната 2020/2021г.

Записването на новоприетите за I клас ученици за учебната 2020/2021г. ще се извършва на място в НМУ ”Лбомир Пипков” в работните дни в периода 16-22 юни от 9.30 до 17.00 ч.

Необходими документи:

- Заявление съгласно приложение № 3 към Наредба № 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата; (попълва се на място)

- Оригинал на следните документи:

1. Акт за раждане на ученика (за сверяване на място на данните за ученика);

2. Лична карта на родител или на лице, представляващо ученика, на основание документ, удостоверяващ качеството му на настойник, попечител или лице, полагащо грижа за кандидата (за сверяване на място);

3. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

4. Оригинал на медицинско свидетелство съгласно изискванията, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 6 на Наредба № 2 (изпратеното по E-mail за кандидатстване).


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием > КЛАСИРАНЕ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО