График за провеждане на допълнителна приемна сесия за учебната 2020/2021 година

График за провеждане на допълнителна приемна сесия за учебната 2020/2021 година. Приемният изпит ще се проведе в з. 105. Кандидатите се явяват 15 мин. преди изпита.

pdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием > ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНА СЕСИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО