График за провеждане на допълнителна приемна сесия за учебната 2020/2021 година
График за провеждане на допълнителна приемна сесия за учебната 2020/2021 година. Приемният изпит ще се проведе в з. 105. Кандидатите се явяват 15 мин. преди изпита.График за провеждане на приемни изпити за VIII клас и приравнителни изпити за специалност пиано
Поради допусната техническа грешка публикуваме актуален график за провеждане на приемните изпити за VIII клас и приравнителните изпити за специалност пиано за учебната 2020/2021 година.График за провеждане на приемни изпити за VIII клас и приравнителни изпити за учебната 2020/2021г.
График за провеждане на приемни изпити за VIII клас и приравнителни изпити за учебната 2020/2021г.График за провеждане на приемни изпити за V клас за учебната 2020/2021г.

Изпитите ще се проведат в периода 18 - 23 юни 2020г. Кандидатите се явяват 30 минути преди началото на изпита.

Резултатите ще бъдат изнасяни на таблото и на електронната страница на училището след приключването на всеки изпитен ден. Класирането ще бъде обявено на 24.06.2020г. 

 
График за провеждане на приемен изпит за I клас за учебната 2020/2021г.

Изпитите ще се проведат на 10 и 11 юни 2020г. Кандидатите се явяват в сградата на училището 30 минути преди началото на изпита.

Резултатите ще бъдат изнесени на електронната страница на училището след приключването на изпита на 11.06.2020г. 


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием > ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНА СЕСИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО