ВАЖНО: ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ЩЕ СЕ ПОДАВАТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА,

ДОКУМЕНТИТЕ ДА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПОДАВАТ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: priem@nmu.bg

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ДО 24.04.2020г.

Медицинско свидетелство или други необходими служебни бележки ще се подават на по-късен етап, след възстановяване на редовните учебни занятия.

Нова дата за провеждане на приемния изпит ще бъде определена след приключване на извънредното положение.

Заявление за кандидатстване ще намерите в прикачения по-долу файл. Запаметете файла на компютъра си и след като го попълните го изпратете на E_mail: priem@nmu.bg

 

 

 

 
Утвърден държавен план-прием и прогнозно разпределение на местата по специалности или групи по специалности за учебната 2020/2021 година за НМУ "Любомир Пипков" - София
Утвърден държавен план-прием и прогнозно разпределение на местата по специалности или групи по специалности за учебната 2020/2021 година за НМУ "Любомир Пипков" - София.Организация и график за провеждане на приемни изпити за I, V и VIII клас и приравнителни изпити за учебната 2020/2021г.
Организация и график за провеждане на приемни изпити за I, V и VIII клас и приравнителни изпити за учебната 2020/2021г.УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО ПО ПРОФЕСИИТЕ МУЗИКАНТ-ИНСТРУМЕНТАЛИСТ И МУЗИКАНТ-ВОКАЛИСТ

Приложение съгласно заповед № РД09-11/06.01.2020г. към Чл. 8, ал. 1 от Наредба № 2 от 12.08.2016г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., бр. 81 от 2.10.2018 г., бр. 88 от 8.11.2019 г.
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 3.10.2017 г., бр. 81 от 2.10.2018 г., бр. 88 от 8.11.2019 г.

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Прием
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО