УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ СЪСТАВИ

Ръководител: Марина Миндова

Ударни инструменти

Мария Палиева

Искра Палиева

Марина Миндова

Снежина Богданова

Радосвет Кукудов

Пламен Тодоров

Диляна Шопова

Художествено-творчески състави

Жорж Димитров

Славил Димитров

Велислав Стоянов

доц. Георги Петков

Тамара Маврова

Тодор Бакърджиев

д-р Кохар Андонян

Цветелина БрешковаНационално Музикално Училище Любомир Пипков


Преподаватели & кариера
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО