НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Ръководител: Велислава Тасева

Елза Меламед

Гергана Нейкова

Радостина Маказчиева

Соня Майсторска

Камелия Гоцевска

Николинка Михайлова

Цветанка Цветкова

Цветелина Раева

Диана Светославова

Мария Стоянова

Мирела Николова

Десислава Ангелова

Маргарита Хаджиева

Мая Димова

 

 

ВЪЗПИТАТЕЛИ

Бойко Димитров

Георги Попдимитров

Ангел Пондалов

Христо Колев

Калина Петрова

Кристина КияковаНационално Музикално Училище Любомир Пипков


Преподаватели & кариера
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО