Eжегодното състезание по солфеж и музикална литература за ученици от пети, шести и седми клас на НМУ„Любомир Пипков”

На  22 .02. 2017 г., сряда, ще се проведе ежегодното състезание по солфеж и музикална литература за ученици от пети, шести и седми клас на НМУ„Любомир Пипков”.

През тази учебна година Състезанието е с нов регламент, основан на синтеза между усвоените знания и умения по солфеж и изучения материал по музикална литература, като състезателните материали се предлагат във формата на тест, обединяващ двете дисциплини и са съобразени с учебната  програма за съответния клас. И тази година състезателните форми се различават от стандартните дейности, практикувани в учебните часове и целят комплексното професионално  изграждане  на участниците, което ще провокира във висока степен учениците и ще ги мотивира за изява. Участието в състезанието предполага развити слухови умения, вътрешен слух, музикална памет, аналитичен потенциал, теоретични познания и цялостен творчески подход. За пореден път тази утвърдена форма за изява на талантливите и професионално мотивирани възпитаници на НМУ ”Л. Пипков” ще разкрие практическите умения и музикално - теоретични познания на участниците, синтез, който в най-голяма степен спомага за  изграждането на висок музикален професионализъм .

Забележка:

Състезанието ще се проведе по допълнително обявен график.

Записванията за участие стават с дата не по-късна от 11 .02. 2016 г. при ръководителя на музикално - теоретична група (стая № 311).

pdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО