Четвърто издание на Уъркшопа по Теория на музикалните елементи

Уъркшопът по Теория на музикалните елементи като форма на продължаващо обучение притежава широки възможности за организация и тематична насоченост, за надграждане на знания и умения, за споделяне на ефективни практики в нова динамична среда.

Овладяването на теоретичните знания за елементите на музикалната изразителност е процес, който стартира с началото на музикално-слуховата работа по солфеж, както и с началната работа по инструмент. Очертават се три нива на овладяване на учебния материал по Теория на музикалните елементи:

Първо ниво - начално, базово – 1-7 клас - осъществява се съвместно с работата по солфеж.

Второ ниво – същинско – 8 и 9 клас - присъства като самостоятелна учебна дисциплина – Теория на музикалните елементи (ТМЕ).

Трето ниво – специализирано - 10, 11, 12 класове - за инструменталисти и вокалисти /класическо пеене, поп и джаз пеене и фолклор/. Провежда се паралелно с работата по солфеж и във връзка с останалите музикално-теоретични дисциплини и специалния предмет.

Като основна теоретична дисциплина в процеса на професионалното музикално образование, Теория на музикалните елементи е една от учебните дисциплини, която участва в теста по теория на музиката за ДЗИ, за професионална квалификация на младите музиканти.

В досегашните три издания на Уъркшопа по ТМЕ бяха застъпени елементи, основно от третото ниво на работа, отнасящи се до подготовка за теста на ДЗИ, както и някои специфики по темата за „Метроритъмът от класиката към джаза”.

Предстоящето, четвърто издание на Уъркшопа по ТМЕ разширява възрастовата граница за участие, обръща особено внимание на началното, базово натрупване на теоретични знания в тясна връзка с музикално-слуховата работа по солфеж с ученици от 7 клас и трето, специализирано, с ученици от 10, 11 и 12 класове инструменталисти и певци – поп и джаз и класическо пеене.

Програма на Уъркшоп 4    2018/2019 учебна година:

16.10. 2018, вторник , 13:00-14:00 часа, зала 310 НМУ

за учениците от 7 клас- базово ниво

проф. Росица Дюлгерова-Пръвчева

06.11.2018, вторник, 9-10 часа зала, 314 НМУ

– за учениците от 10, 11, 12 класове /инструменталисти/

проф. Росица Дюлгерова-Пръвчева

11.02. 2019, понеделник, 10-11 часа, зала 314 НМУ

за ученици от 10, 11, 12 класове /певци - поп и джаз и класическо пеене/

д-р Десислава Тилева

Каним всички колеги и ученици да споделим знания и практики по Теория на музикалните елементи.

Вход свободен