РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ ПО СОЛФЕЖ И МУЗИКАЛНА ЛИТЕРАТУРА

СЪСТЕЗАНИЕ  ПО  СОЛФЕЖ

И МУЗИКАЛНА ЛИТЕРАТУРА / 5-7 КЛАС/

21.02.2018г.

V /редовен/ клас

І награда

Реа Лозева /пиано/ -преп.по солфеж Дарина Мечкова; муз.литература Ирина Димова

Цвети Данкина /цигулка/ -преп.по солфеж Анна Геогиева; муз.литература Ирина Димова

ІІ награда

Антон Георгиев /цигулка/ -преп.по солфеж Ирина Димова; муз.литература Ирина Димова

Атанас Георгиев  /цигулка/ -преп.по солфеж Ирина Димова; муз.литература Ирина Димова

Дара Карагьозова /цигулка/ -преп.по солфеж Анна Геогиева; муз.литература Ирина Димова

Димана Михайлова /цигулка/ -преп.по солфеж Анна   Геогиева; муз.литература Ирина Димова

Зара Кушева /виолончело/ -преп.по солфеж Мария Граматикова; муз.литература Ирина Димова

Камен Филипов /пиано/ -преп.по солфеж Ирина Димова; муз.литература Ирина Димова

ІІІ награда

Анелия Стойкова /виолончело/ -преп.по солфеж Анна   Геогиева; муз.литература Ирина Димова

Елица Митова /флейта/ -преп.по солфеж Радка Проданова; муз.литература Ирина Димова

Оливър Уолън /валдхорна/ -преп.по солфеж Мария Граматикова; муз.литература Ирина Димова

VІ клас /новоприети/

І награда

Марина Мравова /пиано/ - преп.по солфеж Росица Пръвчева; преп.по муз.литература Ирина Димова

Павел Кьосев /пиано/ - преп.по солфеж Боряна Миролескова; преп.по муз.литература Ирина Димова

ІІ награда

Георги Велев /кларинет/ - преп.по солфеж Росица Пръвчева; преп.по муз.литература Ирина Димова

Гергана Русева /обой/ - преп.по солфеж Росица Пръвчева; преп.по муз.литература Ирина Димова

Емил Александров /цигулка/ преп.по солфеж Боряна Миролескова; преп.по муз.литература Ирина Димова

Михаил Богданов /обой/ преп.по солфеж Росица Пръвчева; преп.по муз.литература Ирина Димова

VI /редовен/ клас

І награда

Илинка Петрова /пиано/ - преп.по солфеж Ема Георгиева;

преп.по муз.литература Ирина Димова

Лора Божилова /цигулка/ преп.по солфеж Радка Проданова;

преп.по муз.литература Ирина Димова

 

ІІ награда

Ива Маринова /цигулка/ преп.по солфеж Дарина Мечкова; преп.по муз.литература Ирина Димова

Ясен Стаменов /цигулка/ преп.по солфеж Ема Георгиева; преп.по муз.литература Ирина Димов

ІІІ награда

Димитър Кирилов /цигулка/ преп.по солфеж Аделина Стефанова; преп.по муз.литература Ирина Димова

2. Ида Аккарпат /пиано/ преп.по солфеж Антонина Неделчева; преп.по муз.литература Ирина Димова

3. Ралица Кръстева /цигулка/ преп.по солфеж Радка Проданова; преп.по муз.литература Ирина Димова

4. Славина Тенева /цигулка/ преп.по солфеж Мария Граматикова; преп.по муз.литература Ирина Димова

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВИЛИ СЕ

по музикална литература:

Преподавател по музикална литература: Ирина Димова

1. Лора Кръстева /цигулка/ преп.по муз.литература Ирина Димова

София Миленкова /пиано/ преп.по муз.литература Ирина Димова

VIІ/редовен/ клас

І награда

1.Карина Цветкова /пиано/ - преп. по солфеж Мария Граматикова; преп. по муз.литература Лилия Крачева

2.Татяна Докева /пиано/ - преп. по солфеж Аделина Стефанова; преп. по муз.литература Лилия Крачева

ІІ награда

1.Аннабел Йорданова /флейта/ - преп. по солфеж Аделина Стефанова; преп. по муз.литература Лилия Крачева

ІІІ награда

Виктория Маркова /арфа/ - преп. по солфеж Антонина Неделчева; преп. по муз.литература Лилия Крачева

 

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВИЛИ СЕ

по солфеж:

Димитър Цонев /пиано/ преп.по солфеж Аделина   Стефанова

 

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВИЛИ СЕ

по музикална литература:

Преподавател по музикална литература: Лилия Крачева

Ангел Ялъчков /пиано/

Инела Чергова /арфа/

Йоана Арнаудова /виола/

4.  Йоана Атанасова/пиано/

5.  Мила Първанова /контрабас/

6.  Наума Найман /виолончело/

7.  Сандра Кордова /фагот/Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО