ПРОЕКТ УЧИЛИЩЕН ПЛОД

От 09 февруари до 31 май  учениците от Подготвителен, І до ІV клас ще си хапват два пъти седмично пресни плодове и зеленчуци в периода.
НМУ „Любомир Пипков” бе одобрено за финансиране по схемата на Национален фонд "Земеделие" - „Училищен плод”. Инициативата е на ЕС и е насочена към децата в предучилищна възраст и учениците до 4-и клас, като цели да формира навици и да информира децата и техните родители относно принципите на пълноценното и здравословно хранене.
Проектът „Училищен плод” предвижда малките ученици да придобиват знания за производството на плодове и зеленчуци, за техните хранителни качества и начините на употреба, за значението на консумирането на пресни плодове и зеленчуци за човешкото здраве, както и за принципите на здравословното хранене. В съпътстващите педагогически мерки се предвижда провеждане на информационни беседи, както и разпространение на информация чрез брошури, цветни плакати, създаване на видеоклипове, изложби.
Целта на „Училищен плод” е децата да се хранят здравословно, като схемата е и превенция на социално значимите болести сред подрастващите.

ПРОЕКТ УЧИЛИЩЕН ПЛОД


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО