Покана за набиране на оферти за абонаментно почистване

 НМУ „Любомир Пипков” отправя покана  за предоставяне на оферта по реда на чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП за абонаментно почистване на сградата на училището и прилежащото към нея дворно пространство. Офертите се приемат в Канцеларията на училището всеки работен ден от 10 до 16ч.  Краен срок за подаване на офертите: 02.02.2017г.Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО