Пето издание на Уъркшопа по Теория на музикалните елементи и солфеж 2020

„Изкуството да преподаваш Теория на музикалните елементи и солфеж“

 Петото издание на Уъркшопа по ТМЕ и солфеж е посветено на повишаването квалификацията и качеството на работа на преподавателите по ТМЕ и солфеж, като своеобразна форма на „Обучение чрез предаване на опит“.

Уъркшопът представлява съвременна форма на продължаващо обучение за учениците от различни възрасти и специалности чрез запознаване и овладяване на разнообразни обучителни практики. Обмяната на опита в различните подходи на  работа на преподавателите би обогатила извънредно много теоретичния и обучителен ресурс на текущата работа, предвид новите обстоятелства и изисквания на професионалното музикално образование.

Петото издание на Уъркшопа по Теория на музикалните елементи и солфеж 2020 се посвещава на 115 годишния юбилей на Национално музикално училище „Любомир Пипков“ София.

Програма

Проф. Росица Дюлгерова-Пръвчева - Теория на музикалните елементи – обучителни практики с ученици от 8 и 9 класове

11.02.2020, вторник 12.30 – 14 часа, зала 315, ет. III

Д-р Денислав Томов - Солфеж – обучителни практики с ученици от 6 и 7 класове.

11.02.2020, вторник 14.30 – 16 часа, зала 315, ет. III

Каним всички колеги и ученици да споделим знания и обучителни практики по Теория на музикалните елементи и солфеж. Преподавателите и учениците могат да участват активно или като слушатели.

Вход свободен

                   

Пето издание на Уъркшопа по Теория на музикалните елементи и солфеж 2020


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО