Важна информация относно началото на учебната година

Откриването на новата учебна година ще се състои на 15 септември, от 11.00ч. само за учениците от 1, 5 и 8 клас. Децата от 1 клас ще бъдат допускани в двора на училището с един придружител, учениците от 5 и 8 клас - без придружител. Родителите могат да изчакат отвън.
След откриването на учебната година само за учениците от 1 клас ще се проведе час на класа.

Списъците на класовете и класните ръководители ще бъдат оповестени на 10 септември на таблото в двора на училището.

На 16 септември ще се проведе час на класа за останалите ученици по следния график:
- за учениците от I смяна от 10.30 ч.
- За учениците от II смяна от 13.50 ч.

Списък с учебници за учениците от гимназиален курс ще бъде обявен на 10 септември на интернет страницата на училището, както и в профила във facebook.

На 16 и 17 септември ще се състоят и разпределения на часовете по специален предмет. Моля, следете съобщенията на таблото в двора на училището.

Информация относно датите и начина на провеждане на родителските срещи ще бъде публикувана на интернет страницата на училището, както и на страницата във Facebook.

Съвсем скоро отново ще започне да функционира и електронният дневник Shkolo, чрез който също ще получавате информация.Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО