КОЛЕГИЯТА НА НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБОМИР ПИПКОВ

по време на Юбилейният концерт на Младежка филхармония СОФИЯ, УДОСТОИ С ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ:

Маестро Михаил Ангелов за изключителен принос в развитието и популяризирането на името на НМУ, на българската музикална култура, инструментално изкуство и педагогика, за грижата и топлината към младите музиканти.

Александрина Пендачанска за изключителен принос в развитието и популяризирането на името на НМУ, на българската музикална култура и вокално изкуство.

Людмил Ангелов за изключителен принос в развитието и популяризирането на името на НМУ, на българската музикална култура, инструментално изкуство и педагогика.

ЧЕСТИТО!

КОЛЕГИЯТА НА НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБОМИР ПИПКОВ КОЛЕГИЯТА НА НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБОМИР ПИПКОВ КОЛЕГИЯТА НА НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБОМИР ПИПКОВ


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО