До родителите, присъствали на общото събрание за попълване състава на Обществения съвет на 08.01.2019г.

Уважаеми родители,

както беше уточнено на общото събрание за попълване състава на Обществения съвет на 08.01.2019г., моля в периода 14-18.01.2019г., от 9.00 до 17.00ч. да разпишете протокола от събранието в канцеларията на училището.

Предварително ви благодаря!Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО