Грипна ваканция

Във връзка със заповед на министъра на образованието и науката се определят за неучебни дните 27 януари - 4 февруари 2020г. включително.
Запазва се междусрочната ваканция на 5 февруари 2020г.
Удължава се крайния срок за оформяне на срочни оценки до 10 февруари 2020г.
Учебният материал ще бъде преструктуриран.
Учебните знятия ще бъдат подновени на 6 февруари 2020г.
Седмичното разписание за врория учебен срок ще влезе в сила от 11 февруари 2020г.Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО