ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ЗА СОФИЯ-ГРАД


Столична РЗИ информира, че считано от 28.01.2019 г. е обявена грипна епидемия за гр. София и съпътстващо преустановяване на учебния процес във всички столични училища за срок от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. вкл.

Мерките ще бъдат допълвани или отменени в зависимост от развитието на епидемичния процес в гр. София.



Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО