Втори Национален конкурс по теория на музикалните елементи и история на музиката за учениците от 9 и 10 клас на музикалните училища

Идеята на Националния конкурс по Теория на музикалните елементи и история на музиката за учениците от музикалните училища е по-нататъшното усъвършенстване на музикално-теоретичните и музикално- историческите знания на младите музиканти, както и практическите им  умения, чрез бърза и точна ориентация в нова конкурентна среда. Подготовката и участието в конкурса е своеобразна форма на продължаващо обучение на учащите в нови условия.

Конкурсът е включен в Програмата  на мерките за закрила на деца с изявени дарби и е предназначен за ученици от 9 и 10 клас на музикалните училища.

І. Общи условия:

1. Конкурсът съдържа два модула и се провежда според условията на всеки един от тях:

Модул 1 - Теория на музикалните елементи

Модул 2 - История на музиката

2. Конкурсът се провежда в два тура:

Първи тур:  на училищно ниво,  15 март 2017 

Втори тур: на национално ниво, 22 април 2017, 10 часа,  НМУ „Любомир Пипков“, София

Времетраене: първи тур - 90 минути 

втори тур 120 минути 

Повече информация ще намерите в директория КОНКУРСИНационално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО