ВАЖНО!!! Относно приемно-приравнителната сесия за учебната 2016/2017г.

Учениците, които ще се явят на  приемни и приравнителни изпити в НМУ „Любомир Пипков”, и не са  получили удостоверение за завършен клас до датата на подаване на документи, трябва да представят СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА от настоящото  училище, че са редовни ученици в съотвевния клас и предстои за завършат през месец юни 2016г.Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Новини
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО