Протоколи от проведени заседания на Обществения съвет при НМУ "Любомир Пипков" - София
Протоколи от проведени заседания на Обществения съвет при НМУ "Любомир Пипков" - СофияСъстав на обществения съвет към НМУ "Любомир Пипков"

На основание Чл. 265, ал.1, Чл. 266 и  Чл. 270 от ЗПУО и във връзка с Чл. 4 и Чл. 27 от Правилника за създаване, устройство и дейност на обществените съвети към детските градини и училищата, съобщаваме следното:

На Общо събрание на родителите, проведено на 12.09.2016г. беше избран следния състав на Обществения съвет към НМУ „Любомир Пипков”:

Председател: Анелия Тодорова

Членове: Евдокия Бобоцова, Невена Маркова, Ралица Ганева, Румяна Зафираки, Димчо Димчовски, Мариана Аккарпат

Със заповед № РД 09-908/17.11.2016г. на Министъра на културата за представител на Министерство на културата в Обществения съвет към НМУ „Любомир Пипков” е посочена Елиянка Михайлова – Директор на Дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”. За резервен представител на Министерство на културата е посочен Румен Джуров – държавен експерт, направление „Творческо поколение”.

 С писмо с изх. № 67/17 от 16.12.2016г. на Живка Такева-Първанова – Областен управител на Област София за представител на работодателите в Обществения съвет към НМУ „Любомир Пипков” е определен г-н Васил Димитров – изпълнителен директор на Радиокомпания Си Джей, изпълнителен директор на Класик ФМ радио. За резервен член на обществения съвет е посочен г-н Росен Гергов – главен диригент на СО на БНР.

 


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


> ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО