Правилник за дейността на НМУ "Любомиб Пипков" за учебната 2020/2021 година
Правилник за дейността на НМУ "Любомиб Пипков" за учебната 2020/2021 година


Етичен кодекс на работещите с деца
Етичен кодекс на работещите с деца.План за дейността на НМУ "Любомир Пипков" за учебната 2020/2021година
План за дейността на НМУ "Любомир Пипков" за учебната 2020/2021годинаСтратегия за развитието на НМУ "Любомир Пипков" за учебната 2020/2021година
Стратегия за развитието на НМУ "Любомир Пипков" за учебната 2020/2021година


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Обучение > ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО