МУЗИКАЛНОТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДМЕТИ
Изучаването на музикалнотеоретични предмети е задължителна и неотменна част от професионалното музикално образование. То е широко застъпено през целия курс на обучение в НМУ ”Л. Пипков”, като е призвано да развива и усъвършенства както музикалния слух, така и да обогатява музикалната култура на нашите възпитаници.  
Предметите, включени в музикалнотеоретичния цикъл са:
- солфеж, елементарна теория на музиката, хармония, полифония, музикален анализ, българска народна музика, инструментознание,
- история на музиката, музикална литература, оперна драматургия,
- история на поп и джаз музиката и ритмика.
Преподавателите са с доказан опит и многобройни педагогически постижения, автори на учебници и учебни помагала, носители на награди за личен принос към българската култура на Министерство на културата и Съюза на музикалните дейци. Нашите възпитаници всяка година печелят многобройни награди от утвърдени състезания и конкурси в областта на музикалната  теория. Те традиционно заемат първите места в престижни висши музикални училища и университети в страната и чужбина.

Ръководител на група: Анжелина Курдоманова




МУЗИКАЛНОТЕОРЕТИЧНИ  ПРЕДМЕТИМУЗИКАЛНОТЕОРЕТИЧНИ  ПРЕДМЕТИ


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Обучение > МУЗИКАЛНОТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО