Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за учениците от гимназиален етап
За периода 29.10.2020г. - 12.11.2020г. включително, учениците от гимназиален етап преминават в обучение от рзстояное в електронна среда. Учениците от начален и прогимназиален етап ще продължат да се обучават в присъствена форма. График за провеждане на контролни и класни работи за I срок на учебната 2020/2021 година
График за провеждане на контролни и класни работи за I срок на учебната 2020/2021 година.График за консултации за ученици по общообразователни и музикално-теоретични дисциплини за учебната 2020/2021 година
График за консултации за ученици по общообразователни и музикално-теоретични дисциплини за учебната 2020/2021 година.Репетиции на оркестровите и хорови формации в НМУ "Л. Пипков" за учебната 2020/2021 година
Репетиции на оркестровите и хорови формации в НМУ "Л. Пипков" за учебната 2020/2021 година.Програма и седмично разписание за I срок на учебната 2020/2021
Програма и седмично разписание за I  срок на учебната 2020/2021.Училищни учебни планове за учебната 2020/2021 година
Училищни учебни планове за учебната 2020/2021 година.График за консултации на класните ръководители с родители за I срак на учебната 2020/2021 година
График за консултации на класните ръководители с родители за I срак на учебната 2020/2021 година.

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Обучение > УЧЕБЕН ПРОЦЕС
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО