КЛАВИРНА ГРУПА

В “Клавирната група” на НМУ “Любомир Пипков” работят и творят 20 високо професионални преподаватели по пиано. Те са завършили Музикални академии у нас или в чужбина. Много от тях имат следдипломни специализации и клас-квалификации във Висши учебни заведения. Някои поддържат активно инструменталната си форма и продължават да концертират у нас и в чужбина. Но всички те са отдадени на основната си педагогическа дейност – да подготвят младите пианисти и музиканти, да създават бъдещата творческа интелигенция на България. А това е един продължителен и труден процес. Състои се в това да се открие зрънцето музикалност в малкото дете и залагайки на него да се разкрият неговите музикални способности: музикално ограмотяване, инструментални сръчности, способност за творческо мислене и сценична изява. Необходимо е да се запали любовта на детето към пианото и към музиката въобще и тя да се запази въпреки упорития и задълбочен всекидневен труд. Ако преподавателят успее да открие таланта, тогава дава всичко от себе си – време, мисъл и професионализъм за да го развие, след което да го доведе и представи на голямата сцена. Това вече е венецът на дейността на клавирния педагог. В този не лек и продължителен процес между учители, ученици и родители, се създават сърдечни и неразривни отношения и колкото по-здрави, по-уважителни и по-топли са те, толкова по-сигурен е успехът и по-високи са постиженията на младите пианисти.

Ръководител на група: Емилия Канева

 
СТРУННА ГРУПА

“Струнна група” включва инструментите виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, тамбура и гъдулка. Учениците се обучават по програми, утвърдени от Министерство на културата. Изучаването на виолончело започва в предучилищен клас, на виола и китара – в първи, а контрабас, арфа, тамбура и гъдулка в пети клас.

Крайната цел на обучението е създаване на професионални кадри с възможност за продължаване на музикалното образование и широка реализация.

Преподавателите по струнни инструменти са изтъкнати български музиканти. Много от тях развиват активна концертна, звукозаписна и научна дейност. Участват в журита на различни национални и международни конкурси, провеждат майсторски класове.

Възпитаниците на Струнна група са лауреати на редица национални и международни конкурси. Участват активно в различни музикални форуми – фестивали, академии, майсторски класове, международни оркестри. След завършване на средното си образование, много от тях продължават образованието си в реномирани университети в Европа и САЩ.

Ръководител на група: Кохар АндонянДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

В групата “Духови и ударни инструменти» се изучават всички класически дървени и медни духови инструменти, народни духови инструменти и всички ударни инструменти. Основна цел на обучението е формирането на професионални инструменталисти, с богата музикална и обща култура и получаването на синтезирани знания и умения. Всички преподаватели в групата са висококвалифицирани с богат педагогически и практически опит. Доказателство за това са множеството персонални награди и активното им участие в концертния афиш на страната и чужбина. Техните възпитаници са посланици на българската музикална култура по целия свят. Те са и най-добрият атестат за преподавателската работа, с многото награди от национални, международни конкурси и фестивали. Новите генерации музиканти отстояват безценните традиции на българската национална школа и разнасят славата на България по света.

Ръководител на група: Марина Миндова
АНСАМБЛОВА ГРУПА

Изучаването на специалните предмети-камерна музика и клавирен съпровод е от огромно значение, за цялостното музикално и инструментално развитие на учениците в НМУ ”Любомир Пипков” и адекватната им професионална квалификация.

Можем да посочим много постижения на ансамблова група при НМУ, както на ученици, така и на преподаватели. Имаме самочувствието на музиканти-педагози, създали и възпитали редица млади камерни изпълнители. То се основава на многобройните лауреатски звания от наши и международни конкурси и форуми. През последните години възпитаници на НМУ са отличени с най-високи отличия от конкурсите: Концертино Прага, ”Млади виртуози”, Конкурс за австрийска и немска музика-Бургас, Камерен конкурс - „Музиката е земята”, Академичен конкурс за австрийска камерно-инструментална музика, Конкурс за акомпанимент, гр. Плевен. Наши ансамбли ежегодно биват канени на престижният фестивал за камерна музика „Musica Mundi” в Брюксел. Ансамбли, като клавирният квинтет „Пиачере”, „Трио 12”, Квартет „Лад” и много други формации, концертираха с огромен успех в Испания, Португалия, Словения, Чехия, Финландия,  Швеция, Дания, Русия, Белгия, Словакия, Турция.

Постоянните концерти на талантливите ни камеристи са част от музикалния живот на страната. Експерименталното обучение на малки деца, както и на деца със специални образователни потребности, дава изключителни резултати.Интересът към ансамбловото свирене непрекъснато нараства. Той се основава не само на големите творчески перспективи пред участниците в процеса, но се провокира и от преподавателите по камерна музика и съпровод. С личният си авторитет и богат изпълнителски опит, допринасят за създаване на атмосфера, в която младите музиканти, разгръщат в пълна степен творческият си потенциал. Този своеобразен курс по музикална интерпретация дава възможност на учениците да развият индивидуалните си качества в среда на взаимно претворяване на музикалните идеи; да реализират музикантската си дарба за търсене на максимална изразителност в различните авторски стилове и наред с това, като интерпретатори да изследват еволюцията на изразните средства в жанра.

Стремежът на педагозите е да положат основните принципи на камерното обучение и постепенно да изградят дълготрайно и високо художествено, ансамблово сътрудничество между учениците. Да възпитат задълбочено професионално отношение и радост от съвместното музициране. Да внушат философията, че камерната музика изисква ярко индивидуално присъствие и същевременно, толерантност и отговорност към партньорите. Предвид европейските реалности в областта на изпълнителското майсторство, ансамбловото свирене придобива все по-голямо значение за музикално образователния процес. То спомага за пълноценната творческа реализация на всеки настоящ и бъдещ музикант.

Ръководител на група: Даниела Черпокова - Николаева

 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО

Обучението по „Задължително пиано” има основополагащо значение за многостранното изграждане и професионалната подготовка на пълноценния музикант. То подпомага овладяването на музикално-теоретичните дисциплини, основният инструмент и ансамбловото музициране.

Главната задача на обучението е постигането на добра пианистична подготовка, насочена към общото музикално изграждане, развитието на слуха, музикалната памет, създаването на художествен вкус и естетически критерии. Придобитите инструментални умения дават възможност на бъдещите музиканти да използват свободно пианото – инструменталистите ­­­­­­­­­­– за запознаване със съпровода на изпълняваните от тях творби, а певците – за разпяване и разучаване на вокалния репертоар.

Обучението е един час седмично от VIII до XII клас. Полага се годишен изпит. Изнасят се тематични и общи продукции, лектории с концертни изпълнения, подготвят се ученици за конкурси и за кандидатстване във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Ръководител на група: Диана Николова

 
КЛАВИРНА ГРУПАСТРУННА ГРУПАДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИАНСАМБЛОВА ГРУПАЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Обучение > ИНСТРУМЕНТАЛНА ПОДГОТОВКА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО