Обучение

bg | en
Обучението се осъществява в три жанрови профила:

КЛАСИЧЕСКИ

ФОЛКЛОРЕН

ПОП И ДЖАЗ

 

ПРИЕМАТ СЕ УЧЕНИЦИ ПО СЛЕДНИТЕ
СПЕЦИАЛНОСТИ:
1. Инструментална подготовка: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, саксофон, валдхорна, тромпет, цугтромбон,  туба, ударни инструменти, акордеон, акордиране, и музикално оформление;
2. Народни инструменти: кавал, гайда, тамбура, гъдулка;
3. Вокална подготовка:
класическо пеене, народно пеене, поп и джаз пеене.

В годините на обучение се изучават следните теоретични дисциплини: Солфеж, хармония, полифония, елементарна теория на музиката, история на музиката, музикален анализ, българска народна музика, инструментознание. Общообразователната подготовка се провежда по програма, одобрена от МОН.

Със завършване на ХІІ клас възпитаниците полагат Държавни зрелостни изпити и получават Диплом за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ квалификационна степен, по професиите „музикант- инструменталист” и „музикант-вокалист”.

Дипломата за завършено средно образование, издадена от училището, е валидна в целия свят и е знак за висок ценз, знания и умения. Чужденци могат да се обучават в НМУ „Л. Пипков” след успешно издържан изпит, като заплащат обучението си в размер, утвърден по реда на параграф 4, алинея 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета.
Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Обучение
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО