ЕДИН УЧЕБЕН ЧАС СЪС СОЛИСТИТЕ ОТ СОФИЙСКАТА ОПЕРА

ЕДИН УЧЕБЕН ЧАС СЪС СОЛИСТИТЕ ОТ СОФИЙСКАТА ОПЕРАЕДИН УЧЕБЕН ЧАС СЪС СОЛИСТИТЕ ОТ СОФИЙСКАТА ОПЕРА


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО