ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС СОЛФЕЖ “ПРОФ. КАМЕН ПОПДИМИТРОВ” 11 НОЕМВРИ 2020

Конкурсът по солфеж „Проф. Камен Попдимитров” е предназначен за ученици от музикалните училища. Неговата цел е да стимулира творческия потенциал на младите музиканти като активизира интереса им към музикално-слухово усъвършенствуване и реализация в нова конкурентна среда.

Конкурсът е основан през 1993 година в Националното музикално училище „Любомир Пипков” София в памет на големия български музикант и педагог Професор Камен Попдимитров (1904-1992), един от основоположниците на българската солфежна методика. Утвърждава се като ежегоден. През м. април 2012 се проведе неговото XX юбилейно издание.

През 2013 конкурсът става национален и е включен в Програмата  на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

В регламента на конкурса са залегнали някои от основните белези на  работата по солфеж на професор Камен Попдимитров, поради което първи тур включва записване на двуглас и записване по памет на музикален откъс из репертоара на ученика по специален предмет, а  втори тур - пеене a prima vista на едноглас.

РЕГЛАМЕНТ

І. Общи условия

Конкурсът е предназначен за ученици от всички специалности в гимназиалния курс на музикалните училища.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

Първа възрастова група – ученици от 8 и 9 клас

Втора възрастова група – ученици от 10, 11 и 12 клас

Конкурсът се провежда в НМУ „Любомир Пипков” София, в един ден, последователно в два тура /писмен и устен/.

Резултатите се обявяват след приключването на конкурса, в деня на провеждането му.

ІІ. Конкурсна програма

Първа възрастова група:

Първи тур: писмен

Записване на двуглас на виолинов ключ в тоналности до два знака с алтерации, размери 2/4 и 3/4;

Записване по памет на завършен откъс /не по-малко от 8 такта/ от три произведения, предложени от кандидата из репертоара му по специален предмет, по избор на комисията;

Втори тур: устен

Пеене a prima vista на едноглас на виолинов ключ в тоналности до два знака с алтерации, размери 2/4, 3/4 и 4/4;

Втора възрастова група:

Първи тур: писмен

Записване на двуглас на два ключа /виолинов и басов/ в тоналности до четири знака с модулативни отклонения,  размери 2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 6/8;

Записване по памет на завършен откъс /не по-малко от 12 такта/ от три произведения, предложени от кандидата из репертоара му по специален предмет, по избор на комисията.

Втори тур: устен

Пеене a prima vista на едноглас на виолинов ключ в тоналности до четири знака с модулативни отклонения, размери 2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 6/8;

ІІІ. Награди:

1.  Класиралите се участници на първо, второ и трето място в двете възрастови групи получават грамоти и стипендии осигурени от Министерство на културата и наследниците на проф. Камен Попдимитров. Проф. Росица Дюлгерова-Пръвчева присъжда Специална награда за ярко представяне на участник в конкурса.  

ІV. Регистрация

1.  Регистрацията на конкурса се извършва чрез формуляр за записване. Формулярите трябва да бъдат внесени в Организационния комитет най-късно до 04 ноември 2020 година.

2.  Формулярите могат да бъдат изпратени по е mail.

3. Формулярите трябва да бъдат придружени от кратка творческа биография и 2 снимки на кандидата.

4.  Регистрацията се извършва на адрес:

София 1504, ул. „Оборище” №17, НМУ ”Любомир Пипков”

тел.: +359 2 943 00 03  факс: +359 2 846 33 38  e mail: nmupipkov@abv.bg.

V. Настаняване

1. Пътните разноски се осигуряват от съответните музикални училища.

VІ. Приложение

Формуляр за записване.

 
проф. Камен Попдимитров

1904 - на 6ти февруари роден във Велико Търново в семейство на учители

1904 - на 6ти февруари роден във Велико Търново в семейство на учители

1912 - семейството се премества в София

1924 – завършва Втора мъжка гимназия; посещава като извънреден ученик Музикалната академия – ученик на Тодор Торчанов; свири в оркестъра на Операта

1926 – след конкурс заминава на специализация в Париж - учи цигулка при Люсиен Капе, Айо, Жак  Тибо. Ученик е на известния музикален педагог Реймонд Тиберж

1931 – постъпва като хоноруван преподавател по цигулка в Музикалната академия в София

1938 – редовен преподавател по цигулка в Музикалната академия; първи трудове по цигулкова техника и Мисловни дейности  в музиката;  начало на музикалнопедагогически разработки

1945 – доцент по солфеж

1950 – професор по солфеж и теория на музиката – оглавява новосъздадена катедра по солфеж и теория

Преподавател на поколения музиканти. Радетел за широко и многостранно музикално образование на инструменталисти, певци и теоретици. Носител на ордени „Кирил и Методий” I и II степен.  Заслужил деятел на културата.

1992 – умира в София

Трудове:

Табло за тоналностите, 1938

Цигулково изкуство, 1939

Музикално-мисловни дейности в обучението, 1940

Солфежи от стари майстори

Солфежи на разни ключове

Хайдн,  Моцарт и Бетовен

Музикална Ритмика

Някои от трудовете и учебните пособия са претърпели по няколко (до седем) поредни издания.

Превежда музикално-педагогическа литература от френски език – за цигулкова техника от Люсиен Капе, по музикална педагогика от Реймонд Тиберж.

 


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Конкурси > Национален конкурс по солфеж "Проф. К. Попдимитров"
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО