Eжегодно състезание по солфеж и музикална литература за ученици от пети, шести и седми клас на НМУ „Любомир Пипков”

В състезанието са включени две задачи по солфеж и една по музикална литература, съобразени с учебната  програма за съответния клас. И тази година състезателните форми се различават от стандартните дейности, практикувани в учебните часове, което провокира учениците и ги мотивира за изява. Участието в състезанието предполага развити слухови умения, вътрешен слух, музикална памет, аналитичен потенциал, теоретични познания и цялостен творчески подход. Състезателните материали се предлагат във формата на тест, включени са и теми от творчеството на известни композитори. За пореден път тази утвърдена форма за изява на талантливите и професионално мотивирани възпитаници на НМУ ”Л. Пипков” ще разкрие практическите умения и музикално - теоретични познания на участниците, синтез, който в най-голяма степен спомага за  изграждането на висок музикален професионализъм .

Състезанието се провежда по допълнително обявен график.

 
Състезание по солфеж и музикална литература за ученици от пети, шести и седми клас на НМУ„Любомир Пипков” София 26.02.2020

Състезанието по солфеж и музикална литература за учениците от пети, шести и седми редовни класове на музикалното училище е с повече от 20 годишна история. Искреното желание на децата да се състезават, да печелят, да получават награди стимулира преподавателите по музикално-теоретичните дисциплини солфеж и музикална литература да обяват състезание, което да провокира техния интерес, знания и умения и да поощри успехите на най-добре представилите се ученици.

Състезанието по солфеж и музикална литература, заедно с Конкурса по солфеж на името на проф. Камен Попдимитров са първите конкурси в професионалното музикално образование, които са посветени на музикално-слуховата и музикално-историческата подготовка на младите музиканти. В годините регламента на състезанието се усъвършенства с оглед по-пълното осъществяване на връзките между учебните дисциплини в музикално –теоретичния цикъл. Основен критерий при оценяването на участниците в състезанието е комплексното представяне, което отразява нивото на на развитие на музикалния слух, уменията и знанията.

Регламент

І. Общи условия

1.  Състезанието е предназначено за учениците от всички специалности от 5, 6 и 7 класове на Националното музикално училище „Любомир Пипков” София.
Състезанието по солфеж и музикална литература за учениците от пети, шести и седми редовни класове на музикалното училище е с повече от 20 годишна история. Искреното желание на децата да се състезават, да печелят, да получават награди стимулира преподава

V редовен клас

I награда

Албена Денева – преподавател по солфеж Дарина Мечкова; музикална литература Мария Нонова

Самуил Дочев - преподавател по солфеж Ема Георгиева; музикална литература Мария Нонова

II награда

Дороти Данкина - преподавател по солфеж Дарина Мечкова; музикална литература Мария Нонова

Нора Бракалова - преподавател по солфеж Ема Георгиева; музикална литература Мария Нонова

III награда

Жана Колева - преподавател по солфеж Ема Георгиева; музикална литература Мария Нонова

Киара Николова - преподавател по солфеж Дарина Мечкова; музикална литература Мария Нонова

Константин Башиков - преподавател по солфеж Мария Граматикова ; музикална литература Мария Нонова

Тиан Юан - преподавател по солфеж Кристина Стоянова; музикална литература Мария Нонова

Поощрение

Мартин Йорданов - преподавател по солфеж Мария Граматикова ; музикална литература Мария Нонова

V клас новоприети / фолклор/

I награда

Дара Пейчева - преподавател по солфеж Ема Георгиева ; музикална литература Мария Нонова   

II награда

Павел Петков - преподавател по солфеж Ема Георгиева ; музикална литература Мария Нонова

VI редовен клас

I награда

Ангелина Сапаревска - преподавател по солфеж Емелина Горчева ; музикална литература Мария Нонова

Йордан Петков - преподавател по солфеж Ема Георгиева ; музикална литература Мария Нонова

Леа Тодорова - преподавател по солфеж Денислав Томов ; музикална литература Мария Нонова

Нона Кутева  -преподавател по солфеж Денислав Томов ; музикална литература Мария Нонова

II награда

Дари Станков - преподавател по солфеж Емелина Горчева ; музикална литература Мария Нонова

Филип Илиев - преподавател по солфеж Денислав Томов ; музикална литература Мария Нонова

III награда

Милена Борисова - преподавател по солфеж Румяна Маргаритова ; музикална литература Ирина Димова

Ясен Калайджиев - преподавател по солфеж Емелина Горчева ; музикална литература Мария Нонова

VI клас новоприети

I награда

Валерия Стоянова - преподавател по солфеж Румяна Маргаритова ; музикална литература Ирина Димова

Елиа Велинова - преподавател по солфеж Росица Пръвчева ; музикална литература Ирина Димова

Иво Иванов - преподавател по солфеж Росица Пръвчева ; музикална литература Ирина Димова

II награда

Виктор Маргаритов - преподавател по солфеж Росица Пръвчева ; музикална литература Ирина Димова

Тина Вълкова - преподавател по солфеж Росица Пръвчева ; музикална литература Ирина Димова

Цветелина Миланова - преподавател по солфеж Росица Пръвчева ; музикална литература Ирина Димова

III награда

Васа Атанасова -преподавател по солфеж Росица Пръвчева ; музикална литература Ирина Димова

VII клас

I награда

Димана Михайлова - преподавател по солфеж Анна Георгиева ; музикална литература Ирина Димова

Елизабет Гекова - преподавател по солфеж Надежда Милева ; музикална литература Ирина Димова

Зара Кушева  - преподавател по солфеж Мария Граматикова ; музикална литература Ирина Димова

Цвети Данкина - преподавател по солфеж Анна Георгиева ; музикална литература Ирина Димова

II награда

Антон Георгиев -преподавател по солфеж Румяна Маргаритова ; музикална литература Ирина Димова

Вероника Венчарска - преподавател по солфеж Мария Граматикова ; музикална литература Ирина Димова

Йоана Манаскова - преподавател по солфеж Емелина Горчева ; музикална литература Ирина Димова

Поля Иванова - преподавател по солфеж Анна Георгиева ; музикална литература Ирина Димова

III награда

Анелия Стойкова - преподавател по солфеж Емелина Горчева ; музикална литература Ирина Димова

Отлично представил се по музикална литература

Елица Митова – преподавател по музикална литература Ирина Димова

Награждаването и концерта на учениците ще се състои на 17.03. /вторник/ от 17.00 часа в зала 1 на НМУ „Л.Пипков“
Eжегодно състезание по солфеж и музикална литература за ученици от пети, шести и седми клас на НМУ „Любомир Пипков”


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Конкурси > Конкурси и състезания за учениците на НМУ "Л. Пипков"
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО