І. АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

д-р Столина Добрева - Директор

Донка Гергова – заместник-директор по учебно-възпитателната дейност

Ирина Стоянова – заместник-директор по

учебно-творческата дейностІІ. ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ

Включва: директор, помощник-директори,
ръководители на групи, секретар на
съвета на класните ръководители, председателя на
училищното настоятелство, диригент на МФ “София”

д-р Столина Добрева – директор
Донка Гергова – заместник-директор по
учебната дейност
Ирина Стоянова – заместник-директор по
учебно-творческата дейност

Любов Шишева,
Юлия Ангелова,
д-р Кохар Андонян,
Станислав Почекански,

Марина Миндова,
Даниела Черпокова,
Диана Николова,
д-р Росица Вълканова,

Георги Беломъжов,
Ема Георгиева,
Божидар Дойчинов,
Велислава Тасева.


ІІІ. УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Председател: Проф. Милена МолловаНационално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > УПРАВЛЕНИЕ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО