Общежитието се намира в ЖК „Младост-3”, ул. „Полк. В. Серафимов” № 2.

Сградата е с 21 стаи, 2 столови, 3 занимални, 2 перални помещения, напълно оборудвани и пригодени за целогодишен престой на ученици и гости на училището. Във всяка стая има пиано за репетиция, а малката зала, намираща се на първия етаж, е предназначена за камерни концерти.

В общежитието има 24 часово присъствие на възпитател.

При постъпване на ученик в общежитието, родител или настойник подписва договор за настоящата учебна година.


Общежитие „Млад Виртуоз” е предоставено за безвъзмездно ползване
на НМУ „Л. Пипков” от Министерство на отбраната на Р. България.Национално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > ОБЩЕЖИТИЕ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО