ЦИГУЛКА

АДЕЛИНА ВЪЛЧЕВА
• „Св. Обретенов”, I награда
• “Млади музикални дарования”, II награда
• „Коциан”, Чехия, III награда
• „Земята и хората, Наградата на В. Абаджиев
• Енеску, Румъния, V награда
• Ферно, Италия, I награда
АЛБЕНА ДАНАИЛОВА
• “Коциан”, Чехия, II награда
АЛБЕНА СТОЙКОВА
• “Мидълсброу”, I хилядолетие, I награда
• „Св.Обретенов”, III награда
АЛЕКСАНДЪР ПЕЛОВСКИ
• “Коциан”, Чехия, III награда
• „Св. Обретенов”, III награда
АЛЕКСАНДРИНА БОЯНОВА
• Упсала, Швеция, I и II награда - “Енеску”, Румъния, II награда
• “Млади музикални дарования”, II награда
• “П. Владигеров”, Шумен, II награда
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, II награда
• “Музиката и земята”, Специалната награда на Васко Абаджиев
• “Надежди.таланти, майстори”, Добрич, Албена, II награда
АНГЕЛИНА АБАДЖИЕВА
• “Паганини”, IV награда
• Седмо общобългарско състезание, I награда
АНИ ДЖИЛЯНОВА
• “Св. Обретенов”, I награда
АНИ ПЕДЕВА
• “Коциан”, Чехия, III награда
АТАНАС ОГНЯНОВ
• “Св. Обретенов”, I награда
БИЛЯНА ВУЧКОВА
• “Св. Обретенов”, I награда
• „Коциан”, Чехия, III награда
БИСТРА АТАНАСОВА
• „Св. Обретенов”, III награда
БОЖИДАРА КУЗМАНОВА
• „Немска и австрийска музика”, Бургас, I награда
• „Димитър Петков”, III награда
БОРИС БЛАГОЕВ
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, II награда
• „Бела Барток”, II награда
БОРЯНА НАКЕВА
• “Св. Обретенов”, III награда
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ
• IV общобългарско състезание, II награда
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА
• “Св. Обретенов”, II награда
ВАЛЯ ДЕРВЕНСКА
• “Немска и австрийска музика”, II награда
• “Млади музикални дарования”, I награда
• “Св. Обретенов”, II награда
• “Добрин Петков”, Пловдив, I награда
• “Златна лира”, За млад изпълнител
ВАНЯ МИЛАНОВА
• “Коциан”, Чехия, Абсолютен първенец
• “Кралица Елизабет”, X награда
ВАСИЛ ДИМИТРОВ
• Първи републикански фест, II награда
ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА
• “Мидълсброу, I наградa
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, пощрение
ВАСИЛЕНА МИЛЕВА
• “Надежди,таланти, майстори”, Добрич, Албена, II награда
ВЕСЕЛИН ПАНТЕЛЕЕВ
• “Виенявски”, И награда
• “Коциан”, Чехия, II награда
• Пекин, III награда
ВИЛИЯНА БОБЕВА
• “Надежди, таланти, майстори” Добрич, Албена
ГАЛИНА СТАМЕНОВА
• “Коциан” - Чехия, I награда
• “Мидълсброу”, I награда
• “Св. Обретенов”, I награда
ГЕОРГИ БАДЕВ
• II общобългарско състезание, I награда
ГЕОРГИ ПЕТРОВ
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, II награда
ДАРИН ВЪРБАНОВ
• “Мидълсброу”, I награда
ДЕНИЦА КАЗАКОВА
• “Коциан”, Чехия, I награда
• “Концертино Прага”, I награда
ДИАНА ЦОНКОВА
• “Коциан”, Чехия, I награда
ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА
• “Св.Обретенов”, III награда
ДАМЯНКА ИВАНОВА
• “Св.Обретенов”, II награда
• “Коциан”, Чехия, I награда
• “Млади музикални дарования”, II награда
• “Енеску”, Букурещ, Румъния
• “Земята и хората”, награда на името на В. Абаджиев
ДИАНА СТАНЧЕВА
• Упсала, Швеция, III награда
ДИМИТЪР АТАНАСОВ
• “Св. Обретенов”, III награда
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, III награда
• “Добрин Петков”, Пловдив, II награда
• “Млади музикални дарования”, II награда
ДОРА БРЪЧКОВА
• “Коциан”, Чехия, I награда
ДОРА ИВАНОВА
• II общобългарско състезание, II награда
ДОРА КЕХАЙОВА
• “Немска и австрийска музика” Бургас - II, II награда
ЕВГЕНИ НИКОЛОВ
• “Коциан”, Чехия, II награда
• “Св.Обретенов”, II награда
ЕВГЕНИЯ-МАРИЯ ПОПОВА
• “Коциан”, Чехия, абсолютен първенец
• “Св.Обретенов”, голямата награда
ЕВЕЛИНА АНЧЕВА
• “Св.Обретенов”, II награда
ЕЛИНА КОЙЧЕВА
• “Св.Обретенов”, II награда
ЕМА ИЗМИРЛИЕВА
• “Св.Обретенов”, II награда
ЕМИЛ БОШЕВ
• “Коциан”, Чехия, III награда
• “Св. Обретенов”, I награда
ЖАНЕТА ЖЕРКОВА
• “Св. Обретенов”, I награда
• “Коциан”, Чехия, II награда
ЖУЛИЕН ПЕНКОВ
• “Млади музикални дарования”, I награда
• “Коциан”, Чехия,  диплом
ЗДРАВКА КОМИТОВА
• “Немска u австрийска музика” Бургас, поощрение
• Упсала, Швеция. I награда
• ”Св. Обретенов”, III награда
• “Чешка и словашка музика”, III награда
• “Немска и австрийска музика”, III награда
• “ПРИЗ 2000”, Музиката и новото хилядолетие
ЗОРАН ХРИСТОВ
• “Св. Обретенов”, I награда
ЗОРНИЦА ПАЧИНОВА
• “Млади музикални дарования”, I награда
• “Клостер-Шонтал”, Германия, V награда
ИВАН ПЕЕВ
• I общобългарско състезание, I награда
ИВО ДОБРЕВ
• ”Св. Обретенов”, III награда
ИЛИЯН ТАСЕВ
• “Св.Обретенов”, II награда
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА
• “Немска u австрийска музика”, Бургас, II награда
ИРИНА БОРИСОВА
• Упсала, Швеция, I награда
• “Клостер - Шонтал”, Германия, диплом
• ”Коциан”, Чехия, III награда
• “Добрин Петков”, Пловдив, III награда
•  “Немска и австрийска музика”, Бургас, II награда
• “Св.Обретенов”, II награда
• “ПРИЗ 2000”, Музиката и новото хилядолетие
ЙОАНА КАМЕНАРСКА
• “Млади музикални дарования”, наградата на конкурса
• “Св. Обретенов”, II награда
• Конкурс за чешска музика, I награда
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, I награда
• Берлин, I награда
КАЛИНА МИТЕВА
• “Млади музикални дарования”, III награда
• “Земята и хората”, диплом
КАТЯ ВАСИЛЕВА
• “Коциан”, Чехия, III награда
КРЕМЕНА ДЯКОВА
• Академичен конкурс, Пловдив, II награда
• “Немска и австийска музика”, Бургас, III награда
КРИСТИНА ХИНОВА
• Упсала, Швеция, I награда
• “Св.Обретенов”, II награда
• “Коциан”, Чехия, диплом
• “Енеску”, Румъния, II награда
• “Млади музикални дарования”, II награда
• “Немска и австрийска музика”, II награда
КЪНЧО КЪНЧЕВ
• “Св. Обретенов”, II награда
ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА
• “Св. Обретенов”, II награда
ЛИЛИЯ ДОНКОВА
• “Млади музикални дарования”, наградата на конкурса
ЛИЯ ПЕТРОВА
• “Коциан”, Чехия, II награда
• “Музиката и земята”, награда на ЮНЕСКО
• “Млади музикални дарования” , I награда
• “Клостер-Шьонтал”, I награда
• Талин, I награда
МАГДАЛЕНА ВЪЛЧЕВА
• “Немска и австрийска музика” I , Бургас, III награда
МАНЯ НИНОВА
• Париж, IV награда
• “Коциан”, абсолютен първенец
МАРИНА ДИМИТРОВА
• “Национален конкурс за деца  цигулари”, Благоевград, I награда
• “Млади музикални дарования”, II награда
• “Музиката и земята”, II награда
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, I награда
• “Музиката и земята”, специална награда за виртуозно изпълнение
• “Недялка Симеонова”, Хасково, II награда и специална награда за най-добро изпълнение на български концерт
МАРИО СЕРЯКОВ
• “Св. Обретенов”, II награда
МАРИЯ КЪНЧЕВА
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, диплом
• “Млади музикални дарования”, II награда
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, диплом
МАРИЯ СЛАВОЕВА
• “Св. Обретенов” II награда
МАРИЯ ЦАНЕВА
• “Св. Обретенов” III награда
МИЛА ГЕОРГИЕВА
• “Коциан”, Чехия, I награда
• “Св. Обретенов” I награда
• “Премио Моцарт” Голамата награда
МИЛЕНА ЛЕГУРСКА
• “Коциан”, Чехия, диплом
• “Немска и австрийска музика”, I награда
• “Коциан”, Чехия, диплом
МИНЧО МИНЧЕВ
• IV  общобългарско състезание, I награда
• “Виенявски”, VI награда
МИХАИЛ ЧИЛИКОВ
• I общобългарско състезание, I награда
НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА
• II общобългарско състезание, III награда
НАЗИГ ЧАКЪРЯН
• “Млади музикални дарования”, III награда
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, I награда
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
• “Коциан”, I награда
НИКОЛАЙ СПАСОВ
• “Музикална младеж”, Букурещ, диплом
• “Млади музикални дарования, II награда
ОГНЯН ВЕЛЧЕВ
• “Немска и австрийска музика, Бургас, I награда
ОГНЯН ПЕТРОВ
• “Немска и австрийска музика, Бургас, III награда
ОЛГА ДРАГИЕВА
• “Св. Обретенов” , III награда
• “ПРИЗ 2000” Музиката и новото хилядолетие
ОРЛИН ДИМИТРОВ
• Конкурс за чешка музика, III награда
ПЕТКО СТЕФАНОВ
• Торино, Италия, I награда
• “Млади музиканти”, Белград, 111 награда
• Упсала Швеция, I награда
ПЕТЯ ЕНЕВА
• Упсала, Швеция, II награда
• “Млади музикални дарования”, поощрение
• “Коциан”, Чехия, диплом
•  “Немска и австрийска музика”, Бургас, II награда
ПЕТЯ ПАЧИНОВА
• “Млади музикални дарования”, наградата на конкурса
ПЛАМЕН МАСЛЕВ
• “Коциан”, II награда
РАДА ОВЧАРОВА
• “Млади музикални дарования”, II награда
• “Бряг на надеждата”, Добрич, I награда
РАЯ ГРОНКИНА
• “Св. Обретенов”, III награда
РОСИЦА ОВЧАРОВА
 • “Бряг на надеждата”, Добрич, I награда
РОСИЦА ЧОПЕВА
• “Надежди, таланти, майстори”, Добрич, III награда
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, III награда
ОСАНКА КАРАШВИЕВА
• “Немска u австрийска музика”, Бургас, III награда
САШКА ЖЕЧЕВА
• “Коциан”, Чехия, I награда
СИЛВИЯ САВОВА
• “Св. Обретенов”, III награда
СТАНИМИРА БАЛАБАНОВА
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, I награда
•  “Енеску”, Румъния, II награда
СИМЕОН ЦАНЕВ
• “Чешка и словашка музика”, специална награда
• “ПРИЗ 2000”, Музиката и новото хилядолетие
• “Немска и австрийска музика”, специална награда “Дора Енчева”
СТОЙКА МИЛАНОВА
• Републикански фестивал, 1 награда
• VII световен младежки фестивал, 1 награда
СЪРПУХИ ПАНТИКЯН
• “Емануил Манолов”, III награда
ТАНЯ АПОСТОЛОВА
• “Немска и австрийска музика”, I награда
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
• “Коциан”, Чехия, диплом
• “Бряг на надеждата”, Добрич, 1 награда
• “Млади музикални дарования”, II награда
• “Корелия Бронзети”, Букурещ, I награда и специална награда за изпълнение на виртуозна пиеса
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, специална награда
ТОМА ИЛЧЕВ
• “Димитър Русев”, III награда
ХРИСТО АНДРЕЕВ
• “Немска и австрийска музика”, II награда
ЦАНКО ДОЧЕВ
• “Коциан”, I награда
ЦВЕТИНА ПАНАЙОТОВА
• “Св. Обретенов”, I награда
• “Браво-брависимо”, II награда
• “Млади музикални дарования”, I награда
• “ПРИЗ 2000”, Музиката и новото хилядолетие
ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА
•  “Коциан”,  I награда
• “Св. Обретенов”, II награда
ЮЛИКА БЕХАР
• Общобългарско състезание, II награда

ЦИГУЛКА


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > НАГРАДИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО