УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

АЛЕКСАНДЪР ЗАХАРИЕВ
• “Св. Обретенов”, I награда
АЛЕКСАНДЪР КУНЧЕВ
• “Млади музикални дарования”, награда от конкурса
АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ
• “Пендим”, 2003, II награда
АСЕН СТОЯНОВ
• “Млади музикални дарования”, награда от конкурса
БОРИСЛАВ БОЯДЖИЕВ
• “Св. Обретенов”, II награда
•  “Музиката и земята”, III награда и спец. награда
• Национален конкурс “Зигфрид финк”, I награда
• Национален конкурс за ударни инструменти
• “Пендим”, Пловдив 2001, голямата награда
• Пети международен конкурс “Млади музикални дарования” 2002, I  награда
• “ПРИЗ 2000”, Музиката и новото хилядолетие, 1999-2000 г.
Септет ударни инструменти
ВАСИЛ ВУТЕВ
• “Млади музикални дарования” награда на конкурса
• “Св. Обретенов”, I  награда
ВАСИЛ НАЙДЕНОВ
• “Музиката и земята”, III награда
• “Св. Обретенов”, I награда
ВИКТОР БЕНЕВ
• IX международен конкурс “Музиката и земята”, 2000-2001 г., награда за млад талант
• Национален конкурс за ударни инструменти “Пендим”, Пловдив 2001, I награда
• Национален конкурс за ударни  инструменти “Пендим”, Пловдив 2003, III награда
• “Млади музикални дарования” 2002, II награда
ВИКТОР ПЕТКОВ
• “Пендим”, Пловдив 2001, III награда
•”Музиката и земята” 1999-2000, специална награда
• “Пендим” 2003, III награда
ВЛАДИМИР ШОПОВ
• “Музиката и земята”, 2003, специална награда
ГЕОРГИ БАКЪРДЖИЕВ
• Втори национален конкурс
• “Пендим” Пловдив, 2001, II награда
• “Св. Обретенов”, II награда
ГЕОРГИ ВИДЕНОВ
• “ Пендим”, Пловдив 2001, I награда
• “Музиката и земята”, поощрение
• “Музиката и земята” 2000, 111 награда
• “Пендим” 2003, I награда
ДЕЛЯН МАНОЛОВ
• “Св. Обретенов”, III награда
ДЕСИСЛАВА КЕПЕНЕРОВА
• “Млади музикални дарования”, награда на конкурса
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, II награда
• Национален конкурс “Зигфрид финк”, II награда
ДИЛЯНА ШОПОВА
• IX международен конкурс “Музиката и земята”, 2000-2001 г., награда за млад талант
ДИМИТЪР МИТЕВ
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, II награда
ДОБРИ ТОДОРОВ
• “Музиката и земята” 1999-2000 спец. награда за виртуозно изпълнение
• “Млади музикални дарования”, 2000, I награда
•  “Сб. Обретенов” 2000, I награда
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА
• “Св. Обретенов”, II награда
• IV национален конкурс “Млади музикални дарования”
• IV Международен конкурс, “Млади музикални дарования”, 1999-2000, II награда
• Септет ударни инструменти “ПРИЗ 2000 “
• Музиката и новото хилядолетие 1999-2000
ИВЕЛИНА ИВАНОВА
• “Зигфрид финк”, специална награда на НМУ “Л. Пипков”
ЙОАННА ДРАГНЕВА
•”Сб. Обретенов”, 2000, поощрение
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ
• “Св. Обретенов”, 1994, II награда
• “Музиката и земята”, 1997, специална  награда за виртуозно изпълнение
• Национален конкурс “Зигфрид финк”, 1997, II награда
• “Музиката и земята” 1998, 2000 г., специална награда за ансамблово музициране квинтет “3+2”
• Стара Загора, 1999 г., отлично представяне
• 1-ви Национален конкурс “Проф. Добри Палиев”, 1999
• “ПРИЗ 2000”, за високи творчески постижения, септет
• “Млади музикални дарования”,  2000, I награда камерна музика
• “Пендим”, Пловдив, 2001, II награда
• “Млади музикални дарования”, 2002, поощрение от дуо “Костова-Гизеке”
• “Млади музикални дарования”,  2002, III награда композиция
• “Млади музикални дарования”, I награда по камерна музика
• “Пендим”, Пловдив, 2003, III награда
• “Пендим”, Пловдив, 2003, I награда, камерна музика
• “Тъпънът е голяма музика”, 2003, III награда
КИРИЛ СТОЯНОВ
• “Св. Обретенов”, II награда
• “Пендим” 2003, Пловдив, III награда
• “ПРИЗ 2000”, Музиката и новото хилядолетие, камерна музика
• “Тъпънът е голяма музика”. III награда
• “Млади музикални дарования”,  камерна музика награда на ансамбъл “Полиритмия”
КОНСТАНТИН ЦВЕТКОВ
• “Св. Обретенов”, II награда
КРИСТИЯН АЛЕКСАНДРОВ
• “Св. Обретенов”, поощрение
МАРИНА ПЕТКОВА
• “Пендим”, 2003, награда за най-млад участник
МАРТИН ХАфИЗИ
• “Пендим”, 2003, I награда
• “Млади музикални дарования”, 2002, поощрение
• “Музиката и земята”, 2002, поощрение
НИКОЛА ПЕТКОВ
• “Пендим”, 2001, II награда
НИКОЛИНА ЩАБЕКОВА
•”Пендим”, 2001, поощрение
ПЛАМЕН ТОДОРОВ
• “Млади музикални дарования”, 2002, III награда
• “Св. Обретенов”, I награда
РУМЕН БОЯДЖИЕВ
• “Млади музикални дарования”, 1994, награда на журито
• “Немска и австрийска музика”, Бургас I нац. конкурс, I награда
• ”Златен Орфей”, II награда за композиция
• “Зигфрид финк”, II награда
ТЕОДОР ИВАНОВ
• “Зигфрид финк”, III награда
• “Немска и австрийска музика”, Бургас, II награда
• “Св. Обретонов”, I награда
ТОДОР ИСПИРСКИ
• “Св. Обретенов”, III награда
ТОДОР ПЕНЕВ
• “Св. Обретонов”, I награда
ФИЛИП ПАВЛОВ
• ”Пендим”, 2001, поощрение
ЮЛИЯН ЖЕКОВ
• “Млади музикални дарования”, награда от конкурса
• “Св. Обретенов”, II награда

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > НАГРАДИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО