СЪСТЕЗАНИЕ ПО СОЛФЕЖ И МУЗИКАЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 5, 6 И 7 КЛАС

Пети клас:

I награда

Александър Томов /пиано/ - преп .по солфеж Р. Пръвчева; муз.литература Л.Крачева

Александър Иванов /пиано/ - преп. по солфеж Р. Пръвчева; муз.литература Л.Крачева

Анджелина Осман /нар.пеене/ - преп. по солфеж  Б. Миролескова; муз.литература Л. Крачева

Борис Горанов  /пиано/ - преп. по солфеж Е.Георгиева; муз.литература Б. Мангова

Маргарита Филипова /пиано/ - преп. по солфеж Е. Георгиева; муз.литература Б. Мангова

Петър Дюлгеров /пиано/ - преп. по солфеж Е.Георгиева; муз.литература Б.Мангова

Сияна Илиева /пиано/ - преп. по солфеж М. Върбанова; муз.литература Б. Мангова

Софи Мардирос /пиано/ - преп.по солфеж Е. Георгиева; муз.литература Б. Мангова

II награда

Марио Бобоцов /пиано/ - преп. по солфеж Д. Тилева;    муз.литература   Б. Мангова

Михаела Димова /китара/ - преп. по солфеж М. Върбанова; муз.литература Б. Мангова

III награда

Алекс Любенов /пиано/ - преп. по солфеж М. Върбанова; муз.литература Б. Мангова

Антония Цветкова /обой/ - преп. по солфеж Р.Пръвчева; муз.литература Л. Крачева

Сион Найман /виолончело/- преп. по солфеж М. Върбанова; муз.литература Б.Мангова

Шести клас:

I награда

Ния Лечева /цигулка/ - преп. по солфеж А. Георгиева; муз.литература Л.Крачева

Таня Марковска /кларнет/ - преп. по солфеж А.Георгиева; муз.литература Л. Крачева

II награда

Лъчезар Димитров /пиано/ - преп. по солфеж Д. Мечкова; муз.литература Л. Крачева

София Стойчева /пиано/ - преп. по солфеж А. Стефанова; муз.литература Л. Крачева

Теодора Маркова /пиано/ - преп. по солфеж Д. Мечкова; муз.литература Л. Крачева

Яна Лолова /пиано/ - преп. по солфеж А. Георгиева; муз.литература Л.Крачева

III награда

Амира Микус /флейта/ - преп. по солфеж А. Георгиева ; муз.литература Л.Крачева

Ира Тенева /арфа/ - преп. по солфеж А. Георгиева; муз.литература Л.. Крачева

Мария-Тереза Карагеоргиева /флейта/ - преп. по солфеж А. Стефанова; муз.литература Л.Крачева

Ния Първанова /цигулка/ - преп. по солфеж А. Георгиева; муз.литература Л. Крачева

Сирма Баръмова /виола/ - преп. по солфеж А.Георгиева; муз.литература Л.Крачева

Теодора Занева /пиано/ - преп. по солфеж А.Георгиева; муз.литература Л. Крачева

Седми клас:

I награда

Анна-Мария Лазарова /пиано/- преп.по солфеж А. Неделчева; муз.литература Б. Мангова

Дарина Божилова /цигулка/ - преп.по солфеж А. Стефанова; муз.литература Л.Крачева

Дарина Дикова /пиано/ - преп.по солфеж А. Стефанова; муз.литература Боряна Мангова

II награда

Алиса Тодорова /нар.пеене/ - преп.по солфеж Е.Георгиева; муз.литература Л.Крачева

Антония Мирчева /флейта/ - преп.по солфеж А.Георгиева; муз.литература Б. Мангова

Виктор Костов /пиано/ - преп.по солфеж А. Стефанова; муз.литература Б. Мангова

Севастияна Залозная /цигулка/ - преп.по солфеж А.Стефанова; муз.литература Л.Крачева

III награда

Ангел Касабов /пиано/ - преп.по солфеж А. Стефанова; муз.литература Б. Мангова

Калина Андреева /контрабас/  - преп.по солфеж А.Стефанова; муз.литература Б. МанговаНационално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > НАГРАДИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО