ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ХАРМОНИЯ „ПРОФ. ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ” - КЛАСИРАНЕ

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ХАРМОНИЯ „ПРОФ. ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ”

 

НАГРАДИ

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - 10 И 11 КЛАС

 

I награда

СЛАВА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА - НМУ София, (преп. харм. А. Курдоманова)

 

II награда

Калия Пламенова Калчева - НМУ София, (преп. харм. Н. Градев)

Мартина Славимирова Димова - НМУ София, (преп. харм. Н. Градев)

Мила Николаева Михова - НМУ София, (преп. харм. Н. Градев)

 

III награда

Лара Хасан Ал Дакруни - НМУ София, (преп. харм. А. Курдоманова)

 

Поощрение

Велислава Велимирова Георгиева - НМУ София, (преп. харм. А.Курдоманова)

Лора Теодорова Маринова - НМУ София, (преп. харм. Н. Градев)

Мариела Велкова Плачкова - НУИ Пловдив, (преп. харм. Р. Кръстева)

Ния Иванова Банева - НУИ Варна, (преп. харм. Св.Димитрова)

Цветелина Станиславова Станкова - НМУ София, (преп. харм. Н. Градев)

Яна Антониус Андринга - НМУ София, (преп. харм. Н. Градев)

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА - 12 КЛАС

 

I награда

Георги Неделинов Леков - НМУ София, (преп. харм. А. Курдоманова)

Кристина Руменова Цанова - НМУ София, (преп. харм. А. Курдоманова)

 

Специална награда от А. Курдоманова

Георги Неделинов Леков - НМУ София, (преп. харм. А. Курдоманова)

Кристина Руменова Цанова - НМУ София, (преп. харм. А. Курдоманова)Национално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > НАГРАДИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО