ОБОЙ

АЛЕКСАНДЪР ЛЕНКОВ
• “Млади музикални дарования”, наградата на конкурса
АНДРЕЙ ДИНЕВ
“Св. ОбретеноВ” 97-98, III награда
ВЪЛЧАН ВЪЛЧАНОВ
•  “Св. Обретенов”, II награда
•  “Млади музикални дарования”, I награда
ГЕОРГИ ШАШИКОВ
• “ Немска u австрийска музика”, Бургас, I награда
ДИМИТЪР ПЕТКОВ
• “Св. Обретеноб” 97- 98, I награда
• ”Млади музикални дарования”, 1998, III награда
ИВАН ХРИСТОВ
• Стара Загора 2002, I награда
МАРИН ТИНЕВ
•  “СВ.Обретенов” 97-98, II награда
•  Стара Загора, отлично представяне
•  “Св.Обретеноб” 2002, I награда
•  “Млади музикални дарования”, 2002, II награда
МЕТОДИ ЦВЕТАНОВ
• Национална среща на училищата по изкуствата , Стара Загора, II награда
МИХАИЛ ПЕНТОВ
• Стара Загора 2002, II награда

ОБОЙ


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > НАГРАДИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО