НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ ЗАУЧЕБНАТА 2015/2016г.

I НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „Г. ГЪЛЪБОВ“ - БИСТРИЦА

II награда

- Никола Иванов /преп. Д. Станчева/

III награда

– Кристиян Казаков /преп. Д. Станчева/

КОНКУРС „ЗЛАТЕН КЛЮЧ” – ГР. ПЛОВДИВ

Диплом

Николай Георгиев – цигулка /преп. Л. Радионова/

Сребърен медал

Петър Владимиров – цигулка /преп. Ек. Драмалиева/

Бронзов медал

Владена Минева – цигулка /преп. Ек. Драмалиева/

I награда

Карина Цветкова – пиано /преп. Е. Канева/

Катерина Радева – пиано /преп. М. Павлова/

Петър Дюлгеров – пиано /преп. М. Павлова/

II награда

Теодор Пазов – пиано /преп. А. Бонева/

Татяна Лазарова – пиано /преп. М. Шикова/

Божидар Лазаров – пиано /преп. М. Шикова/

III награда

Теодора Маркова – пиано /преп. Д. Буйнозов/

Денис Даскалов – пиано /преп. шишева/

Албена Денева – пиано /преп. М. Павлова/

Поощрение

Яна Андринга – пиано /преп. Л. Шишева/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „СВ. ОБРЕТЕНОВ” – ПРОВАДИЯ

I награда

Анастасия Цанова – цигулка /преп. М. Вълева/

Цвети Данкова – цигулка /преп. М. Вълева/

Ева Чумаченко - виола /преп. Ст. Жилков/

Йоан Йовчев – виолончело /преп. Й. Стойчев/

Калина Андреева – контрабас /преп. Л. Карни/

Антония Мирчева – флейта /преп. И. Любомирова/

Симеон Гергов – обой /преп. К. Йоцов/

Красимир Шаранков – валдхорна /преп. проф. Вл. Григоров/

Кети Маринова – валдхорна /преп. проф. Вл. Григоров/

Йоан Матеев – ударни инструменти /преп. М. Миндова/

Анастас Паев – ударни инструменти /преп. М. Палиева/

ІІ награда

Йоанна Дакова – цигулка /преп. М. Вълева/

Христина Коджабашева – цигулка /преп. М. Вълева/

Сирма Баръмова - виола /преп. Надя Петрова/

Ая Коева – виоломчело /преп. Й. Стойчев/

Мария-Тереза Карагеоргиева – флейта /преп. И. Любомирова/

III награда

Криста Петкова - виола /преп. Н. Петрова/

Ива Христова – флейта /преп. И. Любомирова/

Филип Копецки – флейта /преп. Кр. Ачева/

Никол Тодорова – обой /преп. К. Йоцов/

Самуил Златев – валдхорна /преп. проф. Вл. Григоров/

Поощрение

Миглена Маркова – флейта /преп. Кр. Ачева/

Алекс Стоев – обой /преп. К. Йоцов/

Отлично представили се

Ангел Петков – ударни инстпрументи /преп. И. Палиева/

Йордан Петков – ударни инстпрументи /преп. И. Палиева/

Лина Романова – ударни инстпрументи /преп. И. Палиева/

Алеко Богданов – ударни инстпрументи /преп. И. Палиева/

Награда от Община Провадия за най-малък участник

Ангел Петков – ударни инстпрументи /преп. И. Палиева/

XXIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА БЪЛГАРСКА МУЗИКА „В. ВЪРБАНОВ” – ГР. БУРГАС

I награда

Ева Чумаченко - виола /преп. Ст.Жилков/

Елизабет Гекова – цигулка /преп. Бл. Танева/

Теодор Стоянов – цигулка /преп. Бл. Танева/

Дебора Стефанова – цигулка /преп. Бл. Танева/

Зоя Чумаченко – виолончело /преп. Д. Черпокова/

София-Никол Велинова – флейта /преп. И. Любомирова/

Йоанна Хорова – флейта /преп. И. Любомирова/

 Елица Митова – флейта /преп. И. Любомирова/

Мария -Тереза Карагеоргиева – флейта /преп. И. Любомирова/

Радослав Емилов – кларинет /преп. проф. Д-р С. Димитров/

Боян Арбов – ударни инструменти /преп. М. Палиева/

Константин Куртев – ударни инструменти /преп. М. Палиева/

Калина Владовска – ударни инструменти /преп. М. Палиева/

II награда

 Антония Мирчева – флейта /преп. И. Любомирова/

Симеон Гергов – обой /преп. К. Йоцов/

Емануил Петров – ударни инструменти /преп. М. Палиева/

Ясен Владимиров – ударни инструменти /преп. М. Палиева/

Александър Иванов – ударни инструменти /преп. М. Палиева/

Боян Манолов – ударни инструменти /преп. М. Палиева/

III награда

Стефан Такев – кларинет /преп. проф. Д-р С. Димитров/

Асен Кузманов – ударни инструменти /преп. М. Палиева/

Йоан Матеев – ударни инструменти /преп. М. Миндова/

Адриан Николов – ударни инструменти /преп. Пл. Тодоров/

 Поощрение

Ива Христова – флейта /преп. И. Любомирова/

Анастас Паев – ударни инструменти /преп. М. Палиева/

Никита Николова – ударни инструменти /преп. М. Миндова/

Михаил Димитров – класическо пеене /преп. Р. Вълканова/

КОНКУРС „МАЙСТОРИ НА ЦИГУЛКАТА” – ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

I награда

Нона Куртева – цигулка /преп. Г. Илчева/

Софи Стамболиева – цигулка /преп. Г. Илчева/

ШЕСТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МИЛЧО ПЕТРОВ“ – МАЙ 2016 III награда

Сандра Кордова – пиано  /преп. Н. Цанкова/

III  НАЦИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН КОНКУРС „БАХ И НЕГОВОТО СЪВРЕМИЕ”

I награда

Анжела Тодорова – пиано /преп. Проф. М. Моллова/

XII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО  „ОРФЕЕВА ДАРБА” – СОФИЯ

I награда и златен медал

 Цветелина Грозданова – пиано /преп. М. Белчева/

Михаил Жеков – тромпет /преп. проф. А. Македонски/

Боян Кацаров – тромпет /преп. проф. А. Дюлгеров/

Християн Радоев – тромпет /преп. проф. А. Дюлгеров/

Петко Колев – цугтромбон /преп. Ст. Почекански/

Петромир Цанев – туба /преп. Ст. Почекански/

Паола Дичева – народно пеене /преп. Т. Величкова/

„Кепитал браз“ в състав: Мартин Бодуров, Алекс Витков, Йосиф Хасърбасанов, Христо Спасов и Петко Колев /преп. Ст. Почекански/

II награда и сребърен медал

Теодора Маркова – пиано /преп. Д. Буйнозов/

Ивайло Благоев – тромпет /преп. проф. А. Македонски/

Иван Петков – тромпет /преп. проф. А. Македонски/

Георги Ангелов– цугтромбон /преп. Ст. Почекански/

Нелина Славкова – народно пеене /преп. Т. Величкова/

Борислава Йорданова – народно пеене /преп. Т. Величкова/

Роси Флорова – народно пеене /преп. Т. Величкова/

„Виц браз“ в състав: Християн Радоев, Свилена Антонова, Мирослав Михайлов, Георги Ангелов, Явор Стойчев и Петромир Цанев /преп. Ст. Почекански/

III награда и бронзов медал

 Нора Аладжем – тромпет /преп. проф. А. Македонски/

Крум Делин – тромпет /преп. проф. А. Македонски/

 Христо Спасов – цугтромбон /преп. Ст. Почекански/

 Неделчо Нинов – цугтромбон /преп. Ст. Почекански/

Стела Кръстева – народно пеене /преп. Т. Величкова/

Поощрение

 Божидар Бакалчев – цугтромбон /преп. Ст. Почекански/

НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ПИЛЕНЦЕ ПЕЕ“, СОФИЯ  2015

Златен медал

 Петя Михайлова - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Диана Чаушева – народно пеене /преп. В. Чаушева/     

Сребърен медал

Кристина Димитрова – народно пеене /преп. В. Чаушева/      

Хюсеин Мердан – народно пеене /преп. В. Чаушева/   

Наталиа Тодорова – народно пеене /преп. Б. Соколова/

 

Бронзов медал

Сиана Герасимова – народно пеене /преп. В. Чаушева/

Любомир Шарков – народно пеене /преп. В. Чаушева/

Ивет Драгошинова – народно пеене /преп. Б. Соколова/

Галина Боянова – народно пеене /преп. Б. Соколова/

XVI  НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ„  – СТАРАЗАГОРА 2016

Първа награда

 Михаела  Шевченко – народно пеене /преп. Н. Петкова/

Вероника  Начeва  – народно пеене /преп. Н. Петкова/

Паола Дичева  – народно пеене /преп. Т. Величкова/

Роси Флорова – народно пеене /преп. Т. Величкова/

Габриела Георгиева - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Елеонора Дурина - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Гергана Георгиева - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Габриела Миланова - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Пирина Христова - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Хюсеин Мердан  – народно пеене /преп. В. Чаушева/  

Диана Чаушева – народно пеене /преп. В. Чаушева/     

Народен хор при НМУ“Л. Пипков“  с диригент Георги Петков

Втора награда

 Евелин  Иванова  – народно пеене /преп. Н. Петкова/

Яница  Стаменова  – народно пеене /преп. Н. Петкова/

Борислава Йорданова  – народно пеене /преп. Т. Величкова/

Каролина Василева - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Трета награда

Елизабет Златкова   – народно пеене /преп. Н. Петкова/

Поощрителни награди

Галина Боянова – народно пеене /преп. Б. Соколова/

XVI НМФК  „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ – ГР. КАЛОФЕР, 2016 Г.

„Златна лира на Орфей“

Дует “Орфей и Евридика“ /Елизабета Макулева и Николай Боянов/ -  преп. Г. Грозданова-Радева

„Сребърна лира на Орфей“

Николай Боянов – народно пеене / преп. Г. Грозданова-Радева/

„Бронзова лира на Орфей“

Християн Макулев – народно пеене /-  преп. Г. Грозданова-Радева/

Наталия Стоянова – народно пеене /-  преп. Г. Грозданова-Радева/

Лилия Андонова – народно пеене /-  преп. Г. Грозданова-Радева/

Елизабета Макулева – народно пеене /-  преп. Г. Грозданова-Радева/

Мария Тодорова  – народно пеене /-  преп. Г. Грозданова-Радева/

Фолклорна вокална формация „Латинка“ в състав: Мария Тодорова, Ралица Димова, Наталия Стоянова и Лилия Андонова /преп. Г. Грозданова-Радева/

III  НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС “ НАПЕВИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДА“ – МОНТАНА 2016

Приз на НФК

Александрина Иванова - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Първа награда

Антонио  Иванов – народно пеене /преп. Н. Петкова/

Евелин  Иванова  – народно пеене /преп. Н. Петкова/

Вероника  Начева  – народно пеене /преп. Н. Петкова/

Елизабет Златкова   – народно пеене /преп. Н. Петкова/

Габриела Георгиева - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Елеонора Дурина - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Венцислав Александров - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Габриела Миланова - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Дует „Орфей и Евридика“ в състав: Елизабета Макулева и Николай Боянов – преп. Г. Грозданова-Радева

Галина Боянова – народно пеене /преп. Б. Соколова/

Втора награда

Рая Аламурова   – народно пеене /преп. Н. Петкова/

Стефани Великова – народно пеене /преп. Т. Величкова/

Антонио Петров – народно пеене /преп. Т. Величкова/

Роси Флорова – народно пеене /преп. Т. Величкова/

Анджелина Осман - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Петя Михайлова - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

Лилия Андонова – народно пеене /преп. Г. Грозданова-Радева/

Фолклорна вокална формация „Латинка“ в състав: Мария Тодорова, Ралица Димова, Анна-Мария Борисова, Наталия Стоянова и Лилия Андонова - преп. Г. Грозданова-Радева

Сиана Герасимова – народно пеене /преп. В. Чаушева/

Мария-Магдалена Ризова – народно пеене /преп. В. Чаушева/           

Дует Мария-Магдалена Ризова и Александра Гребенарова /преп. В.Чаушева/

Теодор Соколов – народно пеене /преп. Б. Соколова/  

Трета награда

Християн Макулев – народно пеене /преп. Г. Грозданова-Радева/

Мария Тодорова – народно пеене /преп. Г. Грозданова-Радева/

Анна-Мария Борисова – народно пеене /преп. Г. Грозданова-Радева/

Мариела Борисова – народно пеене /преп. В. Чаушева/

Ивет Драгошинова – народно пеене /преп. Б. Соколова/

Поощрителна награда

Борислава Йорданова – народно пеене /преп. Т. Величкова/

Цветелина Димитрова – народно пеене /преп. Т. Величкова/

Ралица Димова – народно пеене /преп. Г. Грозданова-Радева/

Наталия Стоянова – народно пеене /преп. Г. Грозданова-Радева/

Александра Гребенарова – народно пеене /преп. В. Чаушева/

Наталия Тодорова – народно пеене /преп. Б. Соколова/

Виктория Здравкова – народно пеене /преп. Б. Соколова/

VIII НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ КОНКУРС „ПЕСЕННА ДЪГА НАД КУТЕВ“ -ГР. КОТЕЛ, 2016

Първа награда

Николай Боянов – народно пеене /преп. Г. Грозданова-Радева/

ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ  ДЕТСКИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНА МУЗИКА  „ДИНЬО МАРИНОВ“- 2016, ГР. ВАРНА

I награда

Антонио  Иванов – народно пеене /преп. Н. Петкова/

Яница  Стаменова  – народно пеене /преп. Н. Петкова/

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС “VIVAPIANO” – АПРИЛ 2016

II награда

Елиа Найман /преп. Д. Николова/

III награда

Александра Леонтиева  /преп.  А.Акопян/

Слав Витков /преп. А. Акопян/

НАЦИАНАЛЕН КОНКУРС „ПЪТ КЪМ СЛАВАТА“ – ГР. СОФИЯ, 2016

Златен медал

Роси Флорова - народно пеене /преп. Т. Величкова/

Борислава Йорданова - народно пеене /преп. Т. Величкова/

Нелина Славкова - народно пеене /преп. Т. Величкова/

Дует Мария-Магдалена Ризова и Александра Гребенарова /преп.В.Чаушева/

Сребърен медал

Стела Кръстева - народно пеене /преп. Т. Величкова/

дует Александра Петрова и Паола Дичева - народно пеене /преп. Т. Величкова/

Кристина Димитрова - народно пеене /преп. В. Чаушева/

Бронзов медал

Цветелина Димитрова - народно пеене /преп. Т. Величкова/

Натали Стойчева - народно пеене /преп. В. Чаушева/

Мариела Борисова - народно пеене /преп. В. Чаушева/

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНА МУЗИКА- 2015, ГР. РУСЕ

Първа  награда  

Михаела  Шевченко – народно пеене /преп. Н. Петкова/

ДЕСЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ  „ СТРУМА ПЕЕ“ – 2015г., НЕВЕСТИНО

I награда

Антонио Иванов  – народно пеене /преп. Н. Петкова/

Милена Павлова - народно пеене /преп. Т. Величкова/

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ  „ФОЛКЛОРЕН ИЗГРЕВ“, 2015 - ГР. ВАРНА

I награда

Яница  Стаменова  – народно пеене /преп. Н. Петкова/

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „С ПЕСНИТЕ НА НЕДЯЛКА КЕРАНОВА“ -  МИНЕРАЛНИ БАНИ - ХАСКОВО

Mърво място, парична награда и запис в „ Музикален свят“

Паола Дичева  – народно пеене /преп. Т. Величкова/

VII БЪЛГАРСКИ ШАМПИОНАТ ПО ФОЛКЛОР „ЕВРО ФОЛК 2016”

Златен медал

Гергана Георгиева - народно пеене /преп. Св. Цветкова/

V ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „НЕСТИЯ“ – САПАРЕВА БАНЯ, АВГУСТ, 2015 г.

Диплом за близост с първообраза на песента

Лилия Андонова – народно пеене /преп. Г. Грозданова-Радева/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПЪТ КЪМ СЛАВАТА“ – ГР. СОФИЯ

II награда

Николай Танев МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС  „RED SEA JOE“, ИЗРАЕЛ

Гранд При и Супер Гранд При

Николай Танев /преп. Н. Маринкова/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „STARS VOICES“ - ГР. LUCANO, ШВЕЙЦАРИЯ

 II награда

Георги Янков /преп. Н. Маринкова/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ЕВРОФЕСТ“ - ГР. СКОПИЕ, МАКЕДОНИЯ

III награда

Георги Янков /преп. Н. Маринкова/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „CRISTAL STARS“ - ГР. ЯШ, РУМЪНИЯ

II награда

 Георги Янков /преп. Н. Маринкова/

„КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ЗАБАВНА ПЕСЕН“ – ГР. ПЛОВДИВ

II награда

Николай Танев МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС  „RED SEA JOE“, ИЗРАЕЛ

Гранд При и Супер Гранд При

Николай Танев /преп. Н. Маринкова/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „STARS VOICES“ - ГР. LUCANO, ШВЕЙЦАРИЯ

 II награда

Георги Янков /преп. Н. Маринкова/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ЕВРОФЕСТ“ - ГР. СКОПИЕ, МАКЕДОНИЯ

III награда

Георги Янков /преп. Н. Маринкова/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „CRISTAL STARS“ - ГР. ЯШ, РУМЪНИЯ

II награда

 Георги Янков /преп. Н. Маринкова/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ГЛАСОВЕТЕ ВИ ЧУВАМЕ“ - РАДВА, 2015

I награда

Божидар Христов, Мартин Владимиров /преп. Б. Соколов/

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ ПО ФОЛКЛОР ” ВРО ФОЛК - ЖИВА ВОДА” - ГР. ХИСАРЯ

I награда

Мартин Владимиров /преп. Б. Соколов/

НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ПИЛЕНЦЕ ПЕЕ“ - СОФИЯ, 2015

I награда 

Мартин Владимиров  /преп. Б. Соколов/

I награда

-  Божидар Христов, Симеон Илиев /преп. Б. Соколов/

II  награда

– Асен Станоев /преп. Б. Соколов/

III награда

- Гергана Кокуцова  /преп. Б. Соколов/

IX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАРОДНА МУЗИКА –

ГР. РУСЕ 2016г.

I награда

– Симеон Илиев /преп. Б. Соколов/

II награда

– Милен Станоев /преп. Б. Соколов/

III  награда

– Асен Станоев /преп. Б. Соколов/

 

XVI ДЕТСКИ НАЦИОНАЛЕН  ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС “ ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“  - ГР. СТАРА ЗАГОРА, 2016

I награда

- Милен Станоев, Асен Станоев, Божидар Христов, Симеон Илиев, Мартин Владимиров   /преп. Б. Соколов/

III награда

– Свилен Александров /преп. Б. Соколов/

III МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ“ - ГР. КАЛОФЕР, 2016г.

I награда

Мартин Владимиров /преп. Б. Соколов/

XXII НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ДИНЬО МАРИНОВ“ - ГР. ВАРНА, 2016

I награда

Милен Станоев;  Симеон Илиев /преп. Б. Соколов/

II награда

Божидар Христов /преп. Б. Соколов/

Поощрение

Асен Станоев /преп. Б. Соколов/

VIII НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКО- ЮНОШЕСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС ЗА ПЕСЕНЕН И ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФОЛКЛОР „ПЕСЕННА ДЪГА НАД КУТЕВ“ - ГР. КОТЕЛ, 2016г.

I награда

- Милен Станоев; Симеон Илиев  /преп. Б. Соколов/

II награда

– Асен Станоев /преп. Б. Соколов/

Поощрение

 Мартин Владимиров   /преп. Б. Соколов/

VIII НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „НАПЕВИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДА“, МОНТАНА, 2016г.

I награда  и Приз на кмета

– Симеон Илиев  /преп. Б. Соколов/

I награда 

Милен Станоев, Асен Станоев, Божидар Христов, Мартин Владимиров /преп. Б. Соколов/ 

II награда

- Свилен Александров /преп. Б. Соколов/

III награда

- Гергана Кокуцова  /преп. Б. Соколов/

XXVI   НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ЯНКО ПЕТРОВ“ - ГР. ГЪЛЪБОВО, 2016г.

I награда

- Милен Станоев, Божидар Христов, Симеон Илиев, Мартин Владимиров /преп. Б. Соколов/

II награда

– Асен Станоев /преп. Б. Соколов/

VІІI НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ДАЙ БАБО, ОГЪНЧЕ“ - С. МЕЩИЦА, 2016

I награда

Божидар Христов /преп. Б. Соколов/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА АКОРДЕОН „ТАНЦУВАЩИ КЛАВИШИ” НОВИ ПАЗАР

Поощрение

- Мариан Минчев /преп. Д. Станчева/

 НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ВЕЛИ ЧАУШЕВ

I НАГРАДА ОТ КОНКУРСИТЕ

Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ 2016г. - Стара Загора;

Детски национален фолклорен конкурс „Напеви от северозапада“ - гр. Монтана;

Национален конкурс„Пиленце пее“ - София;

ХХ национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ - Варна;

Пети  международен конкурс за камерна музика-гр. Своге;

Национален фолклорен конкурс за гъдулари „Янко Петров-гр. Гълъбово.

 

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО СОЛФЕЖ  „ПРОФ. КАМЕН ПОПДИМИТРОВ”

Първа възрастова група – 8 и 9 клас

I награда

Дарина Дикова -  преп. Аделина Стефанова

II награда

Ния Лечева -  преп. Анна Георгиева

III награда

Яна Лолова -  преп. Анна Георгиева

Втора възрастова група - 10, 11 и 12 клас

I награда

Мила  Цанкова - преп. Боряна Миролескова

Момчил Пандев - преп. Аделина Стефанова

II награда

Анастасия Кръстанова -  преп. Аделина Стефанова

III награда

Елеонора Цветанова -  преп. Белла Хараламбова

Специална награда от проф. Росица Пръвчева

Мила Цанкова

 

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ХАРМОНИЯ „ПРОФ. ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ”

I награда

Велислава Георгиева -  преп. А. Курдоманова

Софи Стамболиева - преп. А. Курдоманова

II награда

Любов Лазарова -  преп. А. Курдоманова

III награда 

Мила Цанкова - преп. А. Курдоманова

Михаил Димитров - преп. А. Курдоманова

 

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ  И ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9 И 10 КЛАС НА МУЗИКАЛНИТЕ УЧИЛИЩА

I награда

Севастияна Залозная - преп. по солф. А. Стефанова, ист. на муз. Л. Крачева

II награда

Дарина Божилова - преп. по солф. А. Стефанова, ист. на муз. Л. Крачева

 

КОНКУРС “МУЗИКА И ЗНАНИЕ”– “ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА”, НБУ 

I награда

Естир  Шишкова – преп. по ист. на муз. Л. Крачева

II награда

Теодора Марчева – преп. по ист. на муз. Л. Крачева

Поощрение

Михаела Колева - преп. по ист. на муз. Л. Крачева

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХАРМОНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 10 КЛАС НА НМУ”Л.ПИПКОВ”

Специална награда

Теодор Пазов - преп. Н. Градев

Първа награда       

Ивелина Иванова - преп. А. Курдоманова

Рая Иванова  -  преп. Н. Градев

Втора награда

Васил Влайков -  преп. А. Курдоманова

Трета награда

Деметра Григорова - преп. А. Курдоманова

Мануел Георгиев - преп. А. Курдоманова

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СОЛФЕЖ И МУЗИКАЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 5, 6 И 7 КЛАС

Пети клас:

Отлично представили сеНационално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > НАГРАДИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО