Наградени ученици от НМУ „Любомир Пипков“ – гр. София в специалност народно пеене и народни инструменти от конкурса „Напеви от Северозапада – гр. Монтана, 2018

I. ОТ КЛАСА НА Д.Р ГАЛЯ ГРОЗДАНОВА-РАДЕВА

1. ПЪРВА НАГРАДА – Лилия Андонова от 12 клас

2. ПЪРВА НАГРАДА – Борислав Борисов от 9 клас

3. ПЪРВА НАГРАДА – Стефани Душкова от 7 клас

4. ПЪРВА НАГРАДА – Дует „Орфей и Евридика“ в състав Елизабета Макулева от 10 клас и Борислав Борисов от 9 клас

5. ВТОРА НАГРАДА – Наталия Стоянова от 12 клас

6. ВТОРА НАГРАДА – Елизабета Макулева от 10 клас

7. ВТОРА НАГРАДА – Християн Макулев от 6 клас

8. ТРЕТА НАГРАДА – Владислав Ангелов от 8 клас

9. ТРЕТА НАГРАДА – Габриела Иванова от 8 клас

10. ТРЕТА НАГРАДА – Мартин Лишковски от 8 клас

11. ТРЕТА НАГРАДА – Дует „Благолаж“ в състав Борислав Борисов от 9 клас и Габриела Иванова от 8 клас

12. ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Петя Савова от 9 клас

13. ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Екатерина Куин от 7 клас

II. ОТ КЛАСА НА СВЕТЛА ЦВЕТКОВА

1. ПЪРВА НАГРАДА – Венцислав Александров от 11 клас

2. ПЪРВА НАГРАДА – Елеонора Дурина от 10 клас

3. ПЪРВА НАГРАДА – Дует Емануела Стойкова и Мартина Димитрова от 9 клас

4. ВТОРА НАГРАДА – Гергана Гергинова от 11 клас

5. ТРЕТА НАГРАДА – Валерия Маринова от 5 клас

6. ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Габриела Георгиева от 8 клас

III. ОТ КЛАСА НА НЕЛКА ПЕТКОВА

1. ПЪРВА НАГРАДА – Антонио Иванов от 11 клас

2. ПЪРВА НАГРАДА – Вероника Начева от 10 клас

3. ПЪРВА НАГРАДА – Петя Димитрова от 5 клас

4. ВТОРА НАГРАДА – Елизабет Златкова от 10 клас

5. ВТОРА НАГРАДА – Пламена Цветкова от 8 клас

IV. ОТ КЛАСА НА ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА

1. ВТОРА НАГРАДА – Сандра Цветанова от 9 клас

2. ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Никаела Пашалийска от 8 клас

V. ОТ КЛАСА НА БИЛЯНА СОКОЛОВА

1. ТРЕТА НАГРАДА – Нико Евлогиев от 6 клас

VI. От класа на Величка Чаушева

1. ПЪРВА НАГРАДА – Мадлен Чобанова от 6 клас

2. ВТОРА НАГРАДА – Дует Антония Цветкова и Сияна Герасимова от 9 клас

3. ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Сияна Герасимова от 9 клас

VII. ВТОРА НАГРАДА за Свилен Росенов Александров – гъдулка

VIII. НАГРАДИ НА ИНСТИТУЦИИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

- Грамоти на СБМТД за най-изявен педагог, определени от журито на конкурса

1. Нелка Петкова - НМУ „Л. Пипков” - гр. София

2. Светла Цветкова - НМУ „Л. Пипков” - гр. София

3. Галя Грозданова - НМУ „Л. Пипков” - гр. София

ЮБИЛЕЕН ДИПЛОМ ОТ ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

1. Д-р Галя Грозданова-Радева – НМУ „Л. Пипков” - гр. София

ЮБИЛЕЕН ДИПЛОМ ОТ ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ ЗА УЧИЛИЩЕ

1. НМУ „Любомир Пипков” - гр. София

pdfpdf


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > НАГРАДИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО