Наградени ученици в състезанието по солфеж и музикална литература за V, VI и VII клас 22.02.2012 г.

 V клас /новопостъпили/                                            

I награда

1. Антония Мирчева  /флейта/ - преп. по солфеж А. Георгиева, муз. литература Б. Мангова

2. Стефани Петкова  /пиано/ -  преп. по солфеж А. Георгиева, муз. литература Б. Мангова

 

 II награда

1. Георги Арбов  /ударни инстр./ -  преп. по солфеж А. Георгиева, муз.литература Б. Мангова

2. Георги Димитров /китара/ - преп. по солфеж А. Георгиева, муз.литература Б. Мангова

3. Стефани Великова /нар.пеене/ /-  преп. по солфеж  Е.  Георгиева, муз.литература Л. Крачева

 

III награда

1. Алиса Тодорова /нар. пеене/ -  преп. по солфеж

Е.  Георгиева, муз.литература Л. Крачева

2. Георги Ангелов /цугтромбон/ - преп. по солфеж А. Георгиева,

муз.литература Б.Мангова

3. Радина Мавродиева /нар. пеене/ нар. пеене/  -  преп. по солфеж  Е.  Георгиева, муз. литература Л. Крачева

 

V клас

I награда

1. Калина Андреева  /пиано/ - преп. по солфеж А. Стефанова, муз.литература Б. Мангова

 

II награда

1. Богомила Атанасова  /цигулка/ -  преп. по солфеж А. Стефанова, муз.литература Б. Мангова

2. Дарина Дикова /пиано/ - преп. по солфеж А. Стефанова, муз.литература Б. Мангова

 

III награда

1. Виктор Костов /пиано/ -  преп. по солфеж А. Стефанова,  муз.литература Б.Мангова

2. Екатерина Коджабашева /пиано/ - преп. по солфеж А. Стефанова, муз.литература Л. Крачева

3. Милена Михайлова /флейта/-  преп. по солфеж А. Неделчева, муз.литература Б. Мангова

 

VI клас

I награда

1. Анастасия Кръстанова  /пиано/ - преп. по солфеж А. Стефанова, муз.литература Б. Мангова

2. Анжела Тодорова /пиано/ - преп. по солфеж А. Стефанова, муз.литература Б. Мангова

3. Момчил Пандов /виолончело/ преп. по солфеж А. Стефанова, муз.литература Б. Мангова

 

II награда

1. Богдана Бурин /цигулка/ -  преп. по солфеж А. Стефанова, муз.литература Б. Мангова

2. Иван Бороджиев /пиано/ - преп. по солфеж А. Неделчева, муз.литература Б. Мангова

3. Симеон Шиндаров /виолончело/ - преп. по солфеж Д.Тилева, муз.литература Б.Мангова

4. Теодор Пазов /пиано/ - преп. по солфеж А. Стефанова, муз.литература Б. Мангова

5. Явор Лаков /пиано/ - преп. по солфеж Д.Тилева, муз.литература Б.Мангова

                                                     

VII клас

I награда

1. Камен Червендинев  /пиано/ - преп. по солфеж Е.Георгиева, муз.литература Л.Крачева

2. Тина Владимирова /пиано/ - преп. по солфеж Е.Георгиева, муз.литература Л.Крачева

 

II награда

1. Йоанна Русева /цигулка/  - преп. по солфеж Е.Георгиева, муз.литература Л.Крачева

2. Михаела Колева /пиано/ - преп. по солфеж Е.Георгиева, муз.литература Л.КрачеваНационално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > НАГРАДИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО