КОНКУРС "МУЗИКА И ЗНАНИЕ" - НБУ

КОНКУРС „МУЗИКА И ЗНАНИЕ”, МОДУЛ I „ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ“ - X ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ, НБУ

Първа Възрастова Група

I награда

Михаил Тодоров Димитров 9 клас - преп. проф.Росица Дюлгерова-Пръвчева

Мориел Йоан Георгиева 10 клас - преп.  д-р Боряна Миролескова

Поля Ивова Цветанова 9 клас - преп.ТМЕ проф.Росица Дюлгерова-Пръвчева

II награда

Ани Иванова Антонова 9 клас - преп. проф.Р.Дюлгерова-Пръвчева

Мила Иваномирова Цанкова 9 клас - преп.  д-р Боряна Миролескова

III награда

Балена Димитрова Ланджева 9 клас - преп. проф.Росица Дюлгерова-Пръвчева

Дебора Благовест Стефанова 9 клас - преп.  д-р Боряна Миролескова

КОНКУРС „МУЗИКА И ЗНАНИЕ” , МОДУЛ II „ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА”, НБУ

Първа Възрастова Група

I награда:

Констанца Дюлгерова 12 клас –  преп. Л. КрачеваНационално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > НАГРАДИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО