КЛАСИЧЕСКА КИТАРА

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
• I национален конкурс за китара, Кюстендил 1997, III награда
БОРИСЛАВ ПАВЛОВ
• VII международен конкурс за китара “Акад. Марин Големиноб” Кюстендил 2003, I награда
ВИКТОР ХВЪРЧИЛКОВ
• II национален конкурс за китара Кюстендил 1998, I награда
• Международен конкурс по китара и акордеон Асеновград 1998, поощрение
• XII международен конкурс за китара Гоце Делчев 1999, I награда
• IV национален конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2000, I награда
• XIII международен конкурс за китара Гоце Делчев 2000, III награда
• XIV международен конкурс за китара Гоце Делчев 2001, III награда
• VI международен конкурс за китара “Акад. Марин Големиноб”, Кюстендил, 2002, I награда
• VI международен конкурс “Млади музикални дарования” 2002, II награда
ДАНАИЛ ГРИГОРОВ
• I национален конкурс за китара Кюстендил 1997, специална награда
• Международен конкурс по китара и акордеон Асеновград 1998, поощрение
• III национален конкурс за китара Кюстендил 1999, специална награда
• XII международен конкурс за китара Гоце Делчев 1999, II награда
• V национален конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2001, специална награда
• VI международен конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2002, III награда
ДИМИТЪР ШАРБАНОВ
• I национален конкурс за китара Кюстендил 1997, II награда
• X международен конкурс за китара Гоце Делчев 1997, категория “камерна музика”. III награда
ИЛИАН ПЕНЕВ
• IX конкурс “Млад музикант”,
• Чирпан 1985, III награда
ИВАН СТАНЧЕВ
• IV национален конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” 2000, III награда
• V национален конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2001, III награда
• VI международен конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2002, III награда
• VII международен конкурс за китара “Акад. Марин Големиноб” Кюстендил 2003,  II награда
МАРТИНА ИВАНОВА
• V международен конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2001, I награда
• VI международен конкурс за китара “Акад. Марин Големинов”, Кюстендил 2002, I награда
• II балкански конкурс за китара Велинград 2003, III награда
МИХАИЛ ИВАНОВ
• I национален конкурс за китара Кюстендил 1997, специална награда
• III  национален конкурс “Млади музикални дарования” 1998, III награда
НАДЕЖДА МИТЕВА
• II национален конкуреза китара Кюстендил 1998, III награда
• IV национален конкурс с международно участие  “Млади музикални дарования” 2000, поощрение
НИКОЛАЙ АРАБАДЖИЕВ
• VII конкурс “Млад музикант”, Чирпан 1981, I награда
• IХ конкурс “Млад музикант”, Чирпан 1983, III награда
НИКОЛЕТА ЧЕРКИН
• II национален конкурс  “Млади музикални дарования” 1996, поощрение
РОСЕН БАЛКАНСКИ
• VIII конкурс “Млад музикант”, Чирпан 1983, III награда
• IX конкурс “Млад музикант”, Чирпан 1985, II награда
• X конкурс “Млад музикант”, Чирпан 1987,  категория “камерна музика”, I награда
СВЕТЛИН МАРКОВ
• III национален конкурс за китара, Кюстендил 1999, I награда
• XII международен конкурс за китара Гоце Делчев 1999, III награда
• IV национален конкурс с международно участие “Млади музикални дарования” 2000, I награда
•XIII международен конкурс за китара Гоце Делчев 2000, I награда
• V национален конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2001, I награда
• VI международен конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2002,Голямата награда на конкурса
• II балкански конкурс за китара Велинград 2003, II награда
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
• III национален конкурс за китара Кюстендил 1999, I награда
• XIII международен конкурс за китара Гоце Делчев 2000, I награда
• V национален конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2001, I награда
• I балкански конкурс за китара Велинград, III награда
• VI международен конкурс “Млади музикални дарования” 2002, III награда
•VII международен конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил, 2003, Голямата награда на конкурса
СТАНИСЛАВ ХВЪРЧИЛКОВ
• XI международен конкурс за китара Санок, Полша 1997, II награда
• IV международен конкурс за китара Пловдив 1997, II награда
• II национален конкурс за китара Кюстендил 1998, Голямата награда на конкурса
• III национален конкурс “Млади музикални дарования” 1998, I награда
• XI международен конкурс за китара Гоце Делчев 1998, I награда
• XI международен конкурс за китара Крайоба, Румъния 1998, III награда
• Международен конкурс по акордеон и китара Асеновград 1998, II награда
• VI международен конкурс за китара Пловдив 1999, I награда
• VI национален конкурс с международно участие  “Млади музикални дарования” 2000 I награда
• I балкански конкурс за китара Велинград 2002, Голямата награда на конкурса
• II европейски конкурс за китара “Андрее Сеговия”, фелберт, Германия, I награда, 2002
СТЕфАН ГЕРМАНОВ
• I национален конкурс, “Млади музикални дарования” 1994, наградата на конкурса
СТОЛИНА ДОБРЕВА
• IX конкурс “Млад музикант”, Чирпан 1985, III награда
• X конкурс “Млад музикант” Чирпан 1987, II награда
• VII международен конкурс за китара гр. Хоф, Германия 1987, III награда
ЦВЕТАН АНДРЕЕВ
• III национален конкурс за китара Кюстендил 1999, I награда
•XII международен конкурс за китара Гоце Делчев 1999, II награда
• IV национален конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2000, III награда
• XIII международен конкурс за китара Гоце Делчев 2000, поощрение
• V национален конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2001, II награда
• VI международен конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2002, I награда
• VI международен конкурс “Млади музикални дарования” 2002, поощрение
• II балкански конкурс за kumaра Велинград 2003, II награда
ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ
• VIII конкурс “Млад музикант”, Чирпан 1983, I награда
• IX конкурс “Млад музикант”, Чирпан 1985, I награда
• X конкурс “Млад музикант”, Чирпан 1987, I награда
• X конкурс “Млад музикант”, Чирпан 1987,  категория “камерна музика”, I награда
ЦВЕТЕЛИНА БРЕШКОВА
• III национален конкурс за китара Кюстендил 1999, II награда
• XIII международен конкурс за китара Гоце Делчев 2000, II награда
• V национален конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” 2001, II награда
• XIV международен конкурс за китара Гоце Делчев 2001, I награда
• VI международен конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2002, II награда
• VII международен конкурс за китара “Акад. Марин Големинов” Кюстендил 2003, I награда
ЦВЕТОМИР МИХАЙЛОВ
• II национален конкурс “Млади музикални дарования” 1996, наградата на конкурса
• I национален конкурс Кюстендил 1997, Голямата награда на конкурса
• X международен конкурс за китара Гоце Делчев 1997, II награда
• X международен конкурс за китара Гоце Делчев 1997, категория “камерна музика”. III награда

КЛАСИЧЕСКА КИТАРА


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > НАГРАДИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО