КАМЕРНА МУЗИКА

ГЕОРГИ ХРИСТОВ, РУЖА СЕМОВА
• “Бела Барток”, поощрение и диплом
НИКОЛЕТА КОЧЕВА, АЛЕКСАНДРА КОЧЕВА
• Втори преглед клавирни дуа, 1997-1998 клавирно дуо “Бела Барток”, I диплом и отличие
• “Музиката и земята”, награда на конкурса
БОЖИДАРА КУЗМАНОВА, НАДЯ ЯНКОВА, МИЛЕНА ДОНОВА
• клавирно трио “Бела Барток”, I награда
• “Музиката и земята”, II награда
• “Млади музикални дарования , награда на конкурса
ЕЛЕНА МИНЕВА, РУСАНКА КАРАШВИЕВА, ГЕРГАНА ПЕТЕВА, МАРГАРИТА СТОЙКОВА, ВАСИЛ ПЕРЕВ
• “Бела Барток “, II награда
НИКОЛЕТА ДЪБОВА, ХРИСТО ГЕНОВ
• клавирно дуо “Бела Барток”, II награда
МАРТИН ПАНТЕЛЕЕВ, ХРИСТО АНДРЕЕВ, МАЛИНА МАНЧЕВА
• цигулково трио “Бела Барток”, II награда
ЕЛАНА МИНЕВА, МАРГАРИТА СТОЙКОВА, ВАСИЛ ПЕРЕВ
• клавирно трио “Млади музикални даровния” награда на конкурса
ГЕОРГИ ХРИСТОВ, КРИСТИНА САНДУЛОВА
• клавирно дуо “Музиката и земята”, специална награда
ЦВЕТОМИР МИХАЙЛОВ, ДИМИТЪР ШАРБАНОВ
•  X международен фестивал, Гоце Делчев, III награда
ГЕОРГИ ШАШИКОВ, ЯВОР ПЕТРОВ, КРИСТИЯН ПЕТКОВ
• “Немска u австрийска музика” Бургас, I награда
МАРИНА ДИМИТРОВА,  РОСЕН АРНАУДОВ
“Музиката и земята”, 2001, II награда
НОНА КРИНЧЕВА, ТЕОДОРА ДИМИТРОВА
• ”Аперто”, 2001, Букурещ, I награда
Ч0 КИ ЙОН, СОФИЯ СЕМОВА, МИЛА ГЕОРГИЕВА
• “Немска u австрийска музика” Бургас, 2001, II награда
АЛИНА КОМИТОВА, ПЕТЯ ЕНЕВА, ЕВЕЛИНА ДУШЕВА
• “Немска u австрийска музика” Бургас, 2001, III награда
АРАКЕЛ ОСКАНЯН, КОНСТАНТИН АЛЕКСИЕВ, ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
• “Немска и австрийска музика” Бургас, 2001, II награда
ХРИСТИНА БЛАГОЕВА, ДЕТЕЛИНА НАЙДЕНОВА, САБИНА ЙОРДАНОВА
• “Немска u австрийска музика” Бургас, 2001, III награда
ДАРИН РАЙЧЕВ, ВЕНЕТА НЕЙНСКА
• София, 2001, I награда
АСЕНИЯ СТРАТИЕВА. МАРИЯ ХРИСТОВА
• София, 2001, II награда
ЕВГЕНИЯ КОСЕВА,  НЕЛИ ХРИСТОВА
• София, 2001, III награда
ЗОРНИЦА ПАЧИНОВА, ПЕТЯ ПАЧИНОВА
• ”Млади музикални дарования” 1998, I награда
ВАЛЯ ДЕРВЕНСКА, АНТОНИЯ ЛАМБОВА
• ”Млади музикални дарования”1998 II награда
ЦВЕТЕЛИНА ПАНАЙОТОВА, АСЕН БОЯДЖИЕВ, ГЕРГАНА БЕНЧЕВА, СВЕТЛАНА ПЕНЧЕВА, ВЛАДИСЛАВА ВЛАДОВА
• ”Млади музикални дарования” 1998, II награда
ЛОРА БАГРЯНОВА, МИЛЕНА ЛЕГУРСКА
• ”Млади музикални дарования” 1998, IV награда
ЕЛЕНА ИВАНОВА, ОКСАНА ГЕОРГИЕВА
• ”Млади музикални дарования” 1998, IV награда и поощрение
ЦВЕТОМИР МИХАЙЛОВ, ВАЛЕНТИН БАКЪРДЖИЕВ
• Гоце Делчев, 1998, I награда
АНСАМБЪЛ “РИТЪМЧЕ”
• “Музиката и земята”, 2003, III награда
ПЕТЯ ЕНЕВА, ДОРА КЕХАЙОВА, ИВАЙЛО ДАНАИЛОВ, МАРИНА ХИНОВА, КОНСТАНТИН ДЮЛГЕРОВ
• “Концератино Прага”, 2003, II награда
НОНА КРИНЧЕВА, РОСИЦА ЧОПЕВА
• “Концератино Прага”, 2003, специална награда за камерно дуо
СТАНИСЛАВ ХВЪРЧИЛКОВ, СВЕТЛИН МАРКОВ, ЦВЕТЕЛИНА БРЕШКОВА
• “Марин Големинов”, 2003, I награда
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ, МАРТИНА ИВАНОВА,  ЦВЕТАН АНДРЕЕВ
“Марин Големинов”, 2003, II награда
МАРТИН МИХАЙЛОВ, ПАВЛЕТА ДОНЧЕВА, НИКОЛАЙ НАКОВ, СИЛВИЯ БОШНАКОВА
• “Немска и австрийска музика” Бургас,  2003, II награда
РАДА ОВЧАРОВА, МАРГАРИТА ИЛИЕВА
• “Млади музикални дарования”, 2002, I награда
НОНА КРИНЧЕВА, РОСИЦА ЧОПЕВА
• “Млади музикални дарования”, 2002, II награда
ПЕТЪР ДИМИТРОВ, МАРИЯН ИЛИЕВ, ИВАН ЧОЛАКОВ, ДИМИТЪР СТОЕВ, ДОБРИН ИВАНОВ
• “Млади музикални дарования”, 2002, I награда
КИРИЛ ЗАфИРОВ,  КОНСТАНТИН КОЕВ, ЮЛИЙ ИВАНОВ, КАЛИН ИВАНОВ
• “Млади музикални дарования”, 2002, III награда
ЦВЕТЕЛИНА НАЙДЕНОВА, МАРИН ТИНЕВ, САБИНА ЙОРДАНОВА, ХРИСТИНА БЛАГОЕВА
• “Млади музикални дарования”, 2002,  I награда

КАМЕРНА МУЗИКА


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > НАГРАДИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО