ВИОЛОНЧЕЛО

АЛЕКСАНДЪР СОМЛЕВ
• “Млади музикални дарования”, I награда
• “Музиката и земята”, II награда
АТАНАС КРЪСТЕВ
• “Св. Обретенов”, I награда
•  “Петер Коньобич”, I специална награда
•  “Бохуслав Херан”, диплом
•  “Земята и хората”, специална награда
БОРЕС ДЖИНОВ
• “Млади музикални даровния”, I награда
БОРИС НЕДЯЛКОВ
• “Млади музикални дарования” 1999-2000
БОРЯНА ТОМАСИНИ
• “Св. Обретенов”, I награда
ВАЛЯ ТАКОВА
• “Млади музикални дарования”, награда на името на Кирил Вапорджиев
ВАСИЛЕН АНАНИЕВ,
• “Св. Обретенов”, II награда
• “Чешка u словашка музика”, III награда
• “Св. Обретенов”, III награда
ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВА
• “Млади музикални дарования”, II награда
ВАСЕЛИН АНАНИЕВ
• Дрезден
ВИКТОР ТРАЙКОВ
• “Св. Обретенов”, II награда
ВИКТОРИЯ АНТОНОВА
• “Св. Обретенов”, III награда
ВИКТОРИЯ РАШКОВА
• “Св. Обретенов”, I награда
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА
• “Св. Обретенов”, II награда
ДИАНА ГЕОРГИЕВА
• “Св. Обретенов”, I награда
ДАНИЕЛА САВОВА
•  “Сб. Обретенов”, III награда
ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА
• “Млади музикални дарования”, I награда
ЕМАНУЕЛА ТИХОВА
• “Св. Обретенов”, II награда
ЖАРИНА ПЕТКОВА
• “Св. Обретенов”, III награда
ИВЕЛИНА ДУШЕВА
• “Млади музикални дарования”, I награда
ИНА ПЕТРОВА
• “Млади музикални дарования”, III награда
ИРИНА ШИРКОВА
•  “Земята u хората”, специална награда
• “Св. Обретенов”, III награда
• “Млади музикални дарования”, награда на конкурса
КАЛИНА ДИМИТРОВА
• “Немска музика”, Бургас, поощрение
ЛИНДА МАНЧЕВА
• “Млади музикални дарования”,
ЛИЛЯНА КЕХАЙОВА
• “Св. Обретенов”, II награда
• “Немска музика”, Бургас, III награда
• “Млади музикални даробания”, II награда
МАРИНА ХИНОВА
•  “Св. Обретенов”, I награда
• “Бохуслав Херан”, III награда
• “Млади музикални дарования”, II награда
МАРИЯНА БАКЪРДЖИЕВА
• “Св. Обретенов”, II награда
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ
• “Немска музика”, Бургас, I награда
МИХАИЛ ПЕТРОВ
• “Бряг на надеждата”, Добрич, I награда
• Награда на кмета на град София
• “Млади музикални даробания” 1997-1998, II награда
• “Млади музикални дарования” 2001-2002, I награда
• Майсторско виолончело от Академия Кронберг и фондация Ростропобич
НИНА СОКОЛОВА
• “Св. Обретенов”, II награда
САВА ХРАНОВ
• “Коциян”, II награда
СТАНИМИР ТОДОРОВ
•  “Св. Обретенов”, II награда
СТЕФАН ХАДЖИЕВ
• “Млади музикални даробания”, 1996-2000, поощрение
• “ПРИЗ 2000”, “Музиката и новото хилядолетие”
СВЕТЛА ДИМИТРОВА
•  “Св. Обретенов”, III награда
СТРАХИЛ ТОШКОВ
•  “Земята и хората”, специална награда
• “Млади музикални дарования”, награда на конкурса
ЯВОР ДОМИШЛЯРСКИ
•  “Св. Обретенов”, I награда

ВИОЛОНЧЕЛО


Национално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас > НАГРАДИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО