ДИРЕКТОРИ НА НМУ

Петко Наумов (1904-1912), композитор, автор на оркестрови и камерни творби, цигулков педагог, участвал активно в изграждането на оперното дело в България, един от основателите на Българската народна филхармония, публикувал множество статии по актуални за времето си въпроси.

Николай Николаев(1904-1912), родом от Болград, поканен през 1879 г. лично от управляващия Министерството на народното просвещение Марин Дринов за учител по музика в София. Поел и ръководството на хора при църквата “Св. Крал”, той развива активна музикално-обществена дейност в различни области.

Димитър Хаджигеоргиев (1912-1918), композитор, автор на оркестрови творби и хорови песни. Името му се свързва с изграждането на оперното, оркестровото и хоровото дело в България.

Добри Христов (1918-1920), композитор, общественик и фолклорист, автор на хорови и солови песни, произведения за оркестър и други. Един от първите изследователи на метроритмичните особености на българската народна музика.

Борис Кочев (1947-1954), дългогодишен музикален педагог.

Константин Илиевски (1954-1956), теоретик и музикален педагог.

Найден Найденов (1956-1959), музикален педагог.

Трендафил Миланов (1960-1978), педагог по цигулка, възпитал поколения музиканти.

Милена Куртева (1978-1990), дългогодишен клавирен педагог, автор на методически пособия и школи по пиано.

Евелина Арабаджиева (1990-1992), професор, педагог по цигулка.

Милка Митева (1992-2017), дългогодишен клавирен педагог.Национално Музикално Училище Любомир Пипков


За нас
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО