Учениците, които ще се явят на  приемни и приравнителни изпити в НМУ „Любомир Пипков”, и не са  получили удостоверение за завършен клас до датата на подаване на документи, трябва да представят СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА от настоящото  училище, че са редовни ученици в съотвевния клас и предстои за завършат през месец юни 2016г.

Национално Музикално Училище Любомир Пипков


Галерия
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО